Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 6 - strona 1 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 6 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 6
5 ZASAD FORMULOWANIA STRATEGII WIEDZY W ORG. Wg PRACOWNIKOW FIMY McKinsey:
strategia wiedzy wynika ze strategii firmy
strategia wiedzy nie będzie strategia dopóki nie będzie powiązana z tradycyjnymi kryteriami oceny
strategia wiedzy nie jest tożsama z zarządzaniem wiedza-najcenniejszy
org. Wykorzystuje wiedzę poprzez sieć relacji między współpracującymi pracownikami nie zaś przez sieć technologii
pull not push- wiedza wynika raczej z potrzeb niż ze scentralizowanych informacji CECHY ORGANIZACJI UMOZLIWIAJĄCYCH SKUTECZNE ZARZADZNAIE WIEDZĄ:
bycie wysoko efektywną, zorientowaną na klienta, na rozwój, na dążenie do doskonałości
posiadanie wysokiego poziomu wiedzy i doświadczeń uczenia się innowacji, dostępu do innowacyjności systemów IT
bycie pro aktywną i nastawioną na przyszłość
docenienie umiejętności ludzi
dzielenie się wiedzą
HISTORA ZARZ. WIEDZĄ:
Teoria: 1959- knowledge worker P. Drucker; 1980 koncepcja „trzeciej fali” Alvina Tofflera; 1994 era wiedzy P. Drucker
PRAKTYKA: 1987 konferencja w US pt „Managing the kowledge Assets into 21st Century”; Zawiązanie w szwecji tzw grupy Konrada
LATA 90-te: gwałtowny rozwój tej koncepcji głównie dzięki działalności firm konsultingowych.
ZARZADZANIE WIEDZĄ WG SVEIBIEGO: 2 aspekty: pierwszy uwzględnia perspektywę procesową która opiera się na dorobku psychologii oraz ramach filozoficznych. Nacisk został położony na dydaktyczne aspekty zarządzania wiedza, a także na procesy uczenia się. Drugi zakłada uprzedmiotowienie wiedzy, czyniąc z niej aspekt sterowany który jest przedmiotem zarządzania. DWIE KONCEPCJE ZARZADZANIA WIEDZĄ WG SVEIBIEGO:
Zarządzanie wiedza jako zarządzanie informacją( szkoła informatyczna)
zarządzanie wiedzą jako zarządzanie ludźmi (szkoła behawioralna) SZKOŁA INFORMATYCZNA: wiedza traktowana jako zbiór informacji, które zostały wprowadzone do komputera. Zarządzanie wiedzą winno zagwarantować efektywny przepływ wiedzy, a system informatyczny szeroki dostęp do wiedzy, umożliwia wzrost innowacyjności oraz kreatywność ludzi w organizacji
PODSTAWĄ ZARZADZANIA INFORMACJA JESY WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII IT: służą one: usprawnieniu przepływu informacji. Zapobiegają chaosowi komunikacyjnemu, nadmiar bądź niedobór danych w poszczególnych obszarach org
REGUŁA 33.3: jeśli w ramach określonego projektu wydatki na technologię przekroczą 1/3 ogółu nakładów przeznaczonych na wdrożenie systemu zarządzania to przestaje on być projektem zarządzania i staje się projektem technologii informacyjnej.
SZKOŁA BEHAWIORALNA: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz