Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej - strona 2

note /search

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 10

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Wykład 10 Kodyfikacja w modelu procesowym -ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy, przedstawienie jej w postaci ujawnionej, np. za pomocą wzoru , procedury, co umożliwia i ułatwia dostęp do niej innym osobom -z przekształceniem wiedzy w zapis formalny wiąże się możliwość utraty wartości wiedzy o...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

Wykład 11.04.2013 Podejście procesowe(praktyczne) Proces tworzenia wiedzy (konwledgegeneration) Nabywanie (acquisition) Ośrodki tworzenia wiedzy (dedicated resources) Łączenie (fusion) Adaptacja (adaptation) Tworzenie sieci (networks) Proces kodyfikacji wiedzy knowledge codification) Podsta...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 12

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Wyklad 12 KM - proces zarządzania wiedzą można uogólnić do procesu: Tworzenia wiedzy czyli szukania powiązań między informacjami i kreowanie reguł i zasad Wydobywania wiedzy, czyli nadania jej postaci osiągalnej przez innych Wizualiz...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 14

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

16.04.2013 Paradygmat GOW: GOW to faza rozwoju ery postindustrialnej to zjawisko globalne w paradygmacie GOW ogniskuje się w wiele zagadnień, wiąże się on z teoriami naukowymi, normami postępowania, strategiami i praktyką działań ludzi, organizacji i państw PARADYGMAT A NOWA DYSCYPLINA NAUKI: ...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 15

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Wykład 15 PODSTAWY GOW: wzrost poziomu edukacji społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych postępujący proces internalizacji gospodarek poprzez wzrost handlu usługami w skali międzynarodowej rozwój i szeroka dystrybucja technologii...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 17

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Wykład 17 Wiedza w GOW: - stanowi o władzy (wiedza to władza) - jest odwzorowaniem stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej pracy oraz kreowania nowych rozwiązań i procesów -„ wiedza nie będzie, co prawda jednym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale za to najważniejszym” P. Druck...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 18

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Wykład 18 Pracownicy wiedzy: - zajmują się tworzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem wiedzy i informacji - ich praca umysłowa wymaga: - zaangażowania intelektualnego - refleksji - skupienia, twórczej pasji i osobistego zainteresowania wykonywanym zadaniem - to specyficz...

Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej - wykład 19

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie wiedzą i ochroną własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 378

Wykład 19 Wiedza w ujęciu ekonomicznym: Wiedza to zdolność wykorzystywania danych i informacji do konkretnego działania Wiedza jest informacją zastosowaną do rozwiązywania problemów Wiedza składa się z prawdy, przekonań, przewidywań i pomysłów, osądów i oczekiwań, metodologii i know- how Wiedza...