Kapitał intelektualny - wykład 9, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny - wykład 9, (sem IV) - strona 1 Kapitał intelektualny - wykład 9, (sem IV) - strona 2 Kapitał intelektualny - wykład 9, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9 29.03.2011
Metody wyceny kapitału intelektualnego
Monitor Aktywów Niematerialnych MAN
(Intanglible Assets Monitor) umożliwia zaprezentowanie stopnia rozwoju kapitału intelektualnego oraz efektywności jego wykorzystania w postaci liczb.
Opracowany został przez K.E. Sveiby do celów pomiaru aktywów niematerialnych i stanowi przejrzystą formę prezentacji najważniejszych wskaźników, jakie można wykorzystać w tym procesie.
Narzędzie to zostało oparte na wskaźnikach niefinansowych, które zdaniem Sveiby'ego powinny w niedługim czasie zająć miejsce wskaźników analizy finansowej
Aktywa niematerialne w modelu ujęte zostały w trzech kategoriach tj. :
Kapitał strukturalny zewnętrzny, który dotyczy relacji firmy z otoczeniem tj. klientami, dostawcami, obejmuje marki handlowe, reputację i wizerunek firmy.
Kapitał strukturalny wewnętrzny, odnoszący się do wszystkich zasobów niematerialnych, które są własnością firmy i nie zostały uwzględnione w bilansie tj. patenty, koncepcje, systemy administracyjne i komputerowe, a także kultura organizacyjna.
Kapitał ludzki rozumiany jako szeroko rozumiane kompetencje, które odnoszą się do wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników, które kształtują wartość firmy.
W obrębie każdej kategorii stosowane są wskaźniki:
Wzrostu Odnowy
Efektywności
Stabilizacji,
Ukazują one źródła tworzenia wartości i pozostają w ścisłym związku ze strategią danego przedsiębiorstwa.
Główna trudność w ocenie wartości tych zasobów polega przede wszystkim na interpretacji wyników wyceny w korelacji z ich wpływem na performance firmy (wydajność)
Podstawa działalności modelu:
Jest nią zastosowanie tradycyjnych metod wyceny, stosowanych dotychczas w tradycyjnej rachunkowości, z uwzględnieniem perspektywy wiedzy.
Oznacza to, że do wyznaczenia wartości firmy, zwłaszcza z punktu widzenia udziałowców i rynku można zastosować zarówno niefinansowe, jak i finansowe metody używane do mierzenia majątku trwałego.
Forma MAN:
Monitor Aktywów Niematerialnych posiada prostą formę i cechuje go duża elastyczność
Dobór poszczególnych wskaźników zależny jest od potrzeb konkretnych przedsiębiorstw
Wyznacza on tylko pewne ramy w postaci trzech podstawowych elementów kapitału intelektualnego i obszarów, pod kątem których kapitał intelektualny ma być analizowany.
MAN jako tablica:
MAN jest tablicą podzieloną na trzy obszary:
nasi klienci (struktura zewnętrzna)
nasza organizacja (struktura wewnętrzna)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz