Wstępna analiza bilansu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna analiza bilansu- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wstępna analiza bilansu:
Struktura:
Struktura aktywów - jest obliczana jako iloraz poszczególnych pozycji aktywów w danym roku do wartości aktywów ogółem Np. struktura wartości niematerialnych i prawnych w 2009 roku = (wartości niematerialne i prawne w 2009 roku) / (aktywa ogółem w 2009 roku)
Struktura pasywów - jest obliczana jako iloraz poszczególnych pozycji pasywów w danym roku do wartości pasywów ogółem Np. struktura kapitały zapasowego w 2009 roku = (kapitał zapasowy w 2009 roku) / (pasywa ogółem w 2009 roku)
Różnica:
Różnica w aktywach i pasywach - od wartości z roku późniejszego (2009) odejmuje się wartość z roku wcześniejszego (2008), Np. różnica w wartościach niematerialnych i prawnych = (wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2009) - wartość wartości niematerialnych i pranych w roku 2008)
Dynamika:
Dynamika w aktywach i pasywach - wartość z roku późniejszego (2009) dzieli się przez wartość z roku wcześniejszego (2008), Np. dynamika rzeczowych aktywów trwałych = (wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku 2009) / (wartość rzeczowych aktywów trwałych w roku 2008)
Indeks dynamiki:
Indeks dynamiki w aktywach i pasywach - uzyskuje się go przez odjęcie 100% od wartości dynamiki, Np. indeks dynamiki zapasów = dynamika zapasów - 100%
Wskaźniki
Ogólny wskaźnik aktywów = aktywa trwałe / aktywa obrotowe
Ogólny wskaźnik pasywów = kapitał własny / zobowiązania
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego = aktywa trwałe / kapitał własny
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego = aktywa obrotowe / zobowiązania
Syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej = wskaźnik zastosowania kapitału własnego / wskaźnik zastosowania kapitału obcego
Złota zasada bilansu = (kapitał własny + zobowiązania) / aktywa trwałe
Bilans ruchu:
Wykorzystanie środków:
Zwiększenie aktywów = aktywa ogółem w roku badanym* - aktywa ogółem w roku bazowym*
Wzrost aktywów trwałych = aktywa trwałe w roku badanym - aktywa trwałe w roku bazowym
Wzrost aktywów obrotowych
* rok badany to ten późniejszy, a rok bazowy to ten wcześniejszy
Pochodzenie środków:
Przyrost pasywów = pasywa ogółem w roku badanym - pasywa ogółem w roku bazowym
Zwiększenie kapitałów własnych = kapitał własny w roku badanym - kapitał własny w roku bazowym
Zwiększenie zadłużenia = zobowiązania w roku badanym - zobowiązania w roku bazowym
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Analiza finansowa (ćwiczenia)
Rok akademicki 2011/2012
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz