Otoczenie promujace przedsiębiorstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie promujace przedsiębiorstwo - strona 1 Otoczenie promujace przedsiębiorstwo - strona 2 Otoczenie promujace przedsiębiorstwo - strona 3

Fragment notatki:

OTOCZENIE PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dwa układy odniesienia OTOCZENIE DALSZE - makrootoczenie, w tym, stosunek państwa do przedsiębiorczości.
Problemy:
skala i skuteczność pomocy państwa na rzecz MSP,
czy nadmierne wspieranie nie grozi małą efektywnością i przeszkadza w przystosowywaniu MSP dla konkurencyjnego otoczenia?
czy wspierać proces tworzenia miejsc pracy, czy rozwijać system zasiłków i pożyczek dla bezrobotnych?
Czy tworzyć nowe firmy i stymulować poprzez obniżkę kosztów ich rozwój (wzrost podaży), czy tworzyć programy stymulujące popyt (MSP mają problemy z odbiorcami)?
OTOCZENIE LOKALNE (układ lokalny) - [ gmina, miejscowość, na terenie której jest lokalizowana ] - problem coraz ważniejszy.
ROLA GMINY Właściwe zorganizowanie własnej działalności tak, aby stwarzać korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości.
Instrumenty finansowe:
budżet gminy - wpływy do budżetu - podatki i opłaty
wydatki gminy - na inwestycje, na sfery socjalne i inwestycje nieprodukcyjne
Gospodarowanie mieniem:
oddawanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
nabywanie nieruchomości,
dzierżawa i najem.
Rynek pracy - przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków.
Promocja gminy
Strategie lokalne.
GMINA I JEJ ROLA WE WSPIERANIU BIZNESU INSTRUMENTY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INSTRUMENTY DOCHODOWE: podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów.
A) i E) są bardzo silnymi instrumentami, na które gmina może oddziaływać. Zaletą podatku
A) jest jego wysokość około 20-krotnie wyższa stawka w przypadku działalności gospodarczej (za nieruchomości - w porównaniu na cele mieszkaniowe).
E) - karta podatkowa to taki podatek, który w całości wpływa do gminy; gmina ma bezpośredni wpływ na kształtowanie jej stawki. Jednym z kryteriów ustalenia wysokości podatku jest wielkość miejscowości.
Realizacja polityki poprzez:
określenie stawek
system zwolnień i ulg [ które mogą być formą stymulacji dla powstających małych i średnich firm ]
odroczenia i umorzenia.
WAŻNE!!! Stałość i przejrzystość rozwiązań fiskalnych.
INSTRUMENTY WYDATKOWE Inwestycje:
tworzą strukturę
tworzą rynek pracy
powinny być planowane w minimum średnik okresie
inwestycje wspólne z przedsiębiorstwami


(…)


inwestycje to forma promocji gminy.
Wydatki na wsparcie przedsięwzięć i instytucji służących rozwojowi gospodarczemu 4 filary rozwoju lokalnego:
agencje rozwoju lokalnego
centra wspierania biznesu
inkubatory i parki technologiczne
fundusze poręczeniowo - kredytowe.
WAŻNE!!! Nawet jeżeli gminom brakuje środków na wspieranie takich działań, to powinny się angażować rzeczowo, tj poprzez udostępnianie lokali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz