Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym-wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym-wykład 6 - strona 1 Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym-wykład 6 - strona 2 Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym-wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 18.11.2010 Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym
Rozwój lokalny to (względnie systematyczny i trwały) proces zmian w układzie lokalnym w wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców.
Aspekty rozwoju lokalnego:
Gospodarcze (poziom PKB na 1 mieszkańca, przyrost miejsc pracy, zmiana struktury gospodarczej),
Społeczne (badamy społeczeństwo informatyczne),
Ekologiczne.
Czynniki stymulujące rozwój środowiska lokalnego
Stan i poziom infrastruktury:
Technicznej (dobrze rozwinięta infrastruktura obniża koszty przedsięwzięcia decyduje o jego efektywności i rentowności. Elementy: sieć telefoniczna i energetyczna, gospodarka wodno-ściekowa, komunikacja, stan dróg dojazdowych, wysypiska i składowiska komunalne,
Ekonomicznej (infrastruktura finansowa - banki i ich oddziały, filie, punkty skupu i zaopatrzenia, przechowywalnie owoców i warzyw, magazyny, składy, rzemiosło, handel, gastronomia, obsługa zootechniczna i weterynaria, agrotechniczna i administracja gospodarcza),
Społecznej (specyficzne usługi, które gwarantują zdrowy rozwój społeczeństwa, instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury, oświaty i wychowania oraz rekreacji, organizacje społeczne oraz polityczne i infrastrukturę religijną - powinna być na poziomie gwarantującej łatwy dostęp;
Przestrzenne usytuowanie gminy,
Rozwijanie małej i średniej przedsiębiorczości,
Zróżnicowanie lokalnej gospodarki,
Zarządzanie gminą (strategiczne, jakością, czasem).
Istota lokalnej przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość lokalną można zdefiniować jako całokształt przedsięwzięć gospodarczych opartych głównie na wykorzystaniu lokalnych zasobów i zaspokojeniu lokalnych potrzeb. Jej zasięg oddziaływania obejmuje przede wszystkim rynki lokalne. Przedsiębiorczość lokalna jest najczęściej materializowana w formie mikroprzedsiębiorstw.
Czynniki wpływające na lokalną przedsiębiorczość:
Zasoby kapitałowe, tradycje miejscowe,
Udogodnienia prawne, administracyjne i podatkowe,
Umiejętność absorpcji środków pomocowych,
Lokalne instytucje otoczenia biznesu,
Lokalne władze samorządowe,
Wiedza i innowacyjność.
Instrumenty stymulujące przedsiębiorczość
Mianem instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej określa się regulacje i sformalizowane działania wspierające jej rozwój, będące zarówno w posiadaniu władz samorządowych, jak i innych instytucji otoczenia biznesu.
Charakter instrumentów wspierających przedsiębiorczość:


(…)

… między innymi:
Plan zagospodarowania przestrzennego,
Lokalny program przedsiębiorczości,
Okienka przedsiębiorczości;
Instrumenty o charakterze finansowym:
Polityka fiskalna:
Podatek od nieruchomości,
Opłata targowa,
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płaconych w formie karty podatkowej,
Podatek rolny,
Podatek leśny.
Obligacje komunalne,
Zaciągane przez gminę kredyty bankowe.
Instrumenty…
… dla przedsiębiorczości lokalnej
Zwiększenie atrakcyjności gminy
Stosowanie stawek podatków niższych od maksymalnych
Promocja poprawiająca wizerunek gminy wśród inwestorów
Regularne kontakty ze środowiskiem przedsiębiorców;
Dostęp do informacji gospodarczej;
Organizowanie konkursów popularyzujących przedsiębiorczość;
Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych partnerów gospodarczych;
Zachęty wspierające powstawanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz