Przedsiębiorczość

note /search

Franczyza

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2597

...Franczyza w gastronomii Franczyza w branży gastronomicznej rozwija się w Polsce od kilku lat z ogromną dynamiką. Rocznie przybywa nawet kilkanaście sieci franczyzowych działających w kilki segmentach rynku i prowadzących lokale o zróżnicowanej ofercie. Potencjalni franczyzobiorcy mogą wybi...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Analiza sytuacji firmy różnice przedsiębiorstwo - firma Przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą, działającą na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych i ponoszącą ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi. w kodeksie cywilnym - firma to nazwa ...

Agencja reklamowa - Biznesplan

 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 8344

Biznesplan agencji reklamowej Mim sp. z o.o. Notatka zawiera 21 stron, tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. Firma, status prawny. Cel projektu .Najważniejsze elementy projektu. Geneza projektu. Analiza rynku i strategia marketingowe. Analiza ...

Biznes plan - zakład krawiecki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 4011
Wyświetleń: 22771

Cały biznes plan składa się z 13 stron, a najważniejsze punkty tego biznes planu są następujące: opis zamierzeń, przesłanki rynkowe powstania zakładu krawieckiego ?Wdzianko?, efektywność ekonomiczna, opis szczegółowy przedsięwzięcia, rodzaj działalności i opis produktu, lokalizacja, prawno ? organ...

Fitness club dla seniorów - biznes plan

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5887

Fitness club dla seniorów „ Happy senior” Biznes plan Założyciele: Marlena Jakieła Anna Latała Anna Kita Katarzyna Krawczyk Kraków, listopad 2012 Spis treści: Streszczenie- pierwotna specyfi kacja projektu Struktura biznesplanu Opis progr...

Specyfika firm rodzinnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2338

Specyfika firm rodzinnych Warto na wstępie przytoczyć krótką definicję firmy rodzinnej. Jedną z najprostszych z pewnością jest ta, która przyjmuje po prostu, iż firmy rodzinne to te, których założyciele i ich potomstwo, bądź krewni stanowią kapitał ludzki spółki i jednocześnie sprawują funkcje ki...

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 5516
Wyświetleń: 16898

Konspekt opracowany przez studentów na podstawie \\\"Podstawy nauki o przedsiębiorstwie\\\" red.J.Lichtarski. Opracowanie ma 24 strony i porusza zagadnienia takie jak: przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, cechy przedsiębiorstwa, rodzaje gospodarki rynkowej wpływające na cechy systemowo za...

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 882
Wyświetleń: 6664

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania rozwoju MŚP. Wśród poruszanych w opracowaniu zagadnień można znaleźć takie tematy jak: charakterystyka firm z sektora MŚP, mała liczba pracowników, mały udział rynku, niewielki kapitał, finansowa i prawna niezależność od innych podmio...

Agencja reklamowa - Media ART

 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3843

Prezentowana notatka zawiera biznesplan przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie DOC i zawiera 21 stron. Dokładna tematyka notatki jest następująca: streszczenie projektu przedsięwzięcia, opis inwestycji, dane o inwestorach, siedziba firmy, przedmiot działalności, cel i zakres inwestycji, sp...

Biznes plan firmy usługowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5831

Biznes plan liczy sobie 38 stron, a jego główne punkty są następujące: charakterystyka firmy, sektor gospodarki, w którym firma działa, oferowane towary i usługi, klienci, których firma obsługuje, konkurencja, schemat organizacyjny firmy, diagnoza ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa, analiza bilansu...