Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 6608
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw - strona 1 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw - strona 2 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania rozwoju MŚP. Wśród poruszanych w opracowaniu zagadnień można znaleźć takie tematy jak: charakterystyka firm z sektora MŚP, mała liczba pracowników, mały udział rynku, niewielki kapitał, finansowa i prawna niezależność od innych podmiotów gospodarczych, kryteria małej firmy, wielkość majątku, postęp techniczny, poziom wiedzy, kreatywność kadry, ogólny poziom rentowności produkcji, czynniki systemu finansowo-podatkowego, determinanty rozwoju MŚP, typologia barier, small business, integracja z Unią Europejską, poszerzenie dostępu do rynku europejskiego, słabe strony polskich MSP, mała przedsiębiorczość, poziom wiedzy i kreatywność kadry, czynniki egzogeniczne, czynniki endogeniczne, sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw Posługując się pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa, na ogół bierze się pod uwagę firmy, które: dysponują relatywnie niewielkim kapitałem i zatrudniają niewielką liczbę pracowników; mają mały udział w rynku, a często ich właścicielem jest osoba zarządzająca (lub grupa osób), co eliminuje rozbudowane struktury administracyjno-biurokratyczne; są finansowo i prawnie niezależne od innych podmiotów gospodarczych. Z uwagi na niejednoznaczność wymienionych cech opisujących wielkość przedsiębiorstwa, w praktyce najczęściej używane są kryteria ilościowe, tj. przeciętna liczba zatrudnionych, średnia wielkość przychodu i wartość majątku trwałego. Zgodnie z definicją unijną, implantowaną do polskiego prawa gospodarczego, przyjmuje się następujące kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw ze zbioru przedsiębiorstw: Mała firma to podmiot gospodarczy, w którym: zatrudnionych jest mniej niż 50 pracowników; roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie może przekroczyć równowartości w złotych 7 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 5 mln euro; można wyodrębnić niezależność przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo, w tym także małe i średnie firmy mają szansę przeżycia jedynie pod warunkiem dostosowania się do swojego otoczenia, poprzez pozycjonowanie na rynku. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw determinowane jest wpływami otoczenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Rola i znaczenie poszczególnych czynników egzogenicznych i endogenicznych dla rozwoju MŚP jest wysoce zróżnicowana. Uwarunkowania rozwoju MŚP Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze zależy, m.in. od wielkości kapitału pochodzącego z zasobów własnych przedsiębiorcy oraz od dostępu do zewnętrznych źródeł tj.: kredyty, pożyczki, venture capital, leasing, subwencje itd. W Polsce zdolność tego sektora, a zwłaszcza firm produkcyjnych, do finansowania rozwoju, zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych, jest nadal ograniczona. Na kondycję małych i średnich firm i ich konkurencyjność ma wpływ wiele czynników i uwarunkowań makroekonomicznych oraz mikroekonomicznych. Należą do nich przede wszystkim: wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo, zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego, sprawność zarządzania posiadanymi zasobami, poziom wiedzy i kreatywność kadry, rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług, ogólny poziom rentowności produkcji, system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej.

(…)

… zagranicznej Narastająca dekapitalizacja majątku, z uwagi na brak dostępu do tanich źródeł finansowania Spadek konkurencyjności MSP w wyniku ograniczenia "szarej strefy" Brak ochrony niektórych branż powodujący ich upadek Narzucenie przez UE niekorzystnych rozwiązań finansowych, Źródło: Oprac. własne na podstawie Praca zbiorowa pod redakcją M.Bąka i P.Kulawczuka, Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw…
… uczenia się i nabywania umiejętności Rosnący popyt wewnętrzny na produkty i usługi z MSP Realizacja inwestycji sposobem gospodarczym znacznie obniżającym koszty
Źródło: Oprac. własne na podstawie Praca zbiorowa pod redakcją M.Bąka i P.Kulawczuka, Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do funkcjonowania w Unii Europejskiej, IBnDiPP KIG, Warszawa 1999 r. Postępujący proces integracji Polski z Unią…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz