Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

note /search

761 pytań tesowych z zarządzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2219

doc zajmuje 77 stron i zawiera 761 pytań testowych bez odpowiedzi na egzamin z przedmiotu zarządzanie. Dotyczą takich zagadnień jak: administrowanie, akcja, akcjonariusz, akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego, analiza SWOT, aparat zarządzania, aport, badania F. Fiedlera, instrumenty motyw...

Analiza łańcucha wartości - Zarządzanie

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5614

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie strategiczne, analiza łańcucha wartości, działania podstawowe, sekwencję działań, działania pomocnicze, łańcuch wartości przedsiębiorstwa, funkcje podstawowe przedsiębiorstwa, organizacja, rozwój technologiczny, zaopatrzenie w surowce, materia...

Diagram Ishikawy - diagram i jego opis

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 658
Wyświetleń: 12159

7-stronicowa notatka z przedmiotu zarządzanie jakością na temat Diagramu Ishikawy. W jej treści przedstawiony jest zarówno sam diagram, jak i opis. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: Kaoru Ishikawa, grupy robocze,

Komunikacja interpersonalna - koncepcja samoświadomości

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Komunikacja interpersonalna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5180

Dokładna tematyka notatki jest następująca: komunikacja interpersonalna, definicje, modele oraz teoretyczne ujęcia komunikowania się, Grygielski, komunikacja między partnerami, komunikacja w świetle teorii analizy transakcyjnej, Berne, Zbigniew Nęcki, Ida Kurcz , źródło informacji, przekaźnik, kan...

Zarządzanie kadrami - 12 wykładów

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2786

Dokument ma 41 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawowe założenia dla budowy strategii, modele polityki personalnej, model sita, kapitału ludzkiego, założenia modelu sita, założenia modelu kapitału ludzkiego, wady modelu sita, zalety modelu sita,...

Prawie 100 zagadnień z zarządzania

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2583

Dokument ma 23 strony i objaśnia takie zagadnienia jak: czym jest kierowanie, czym jest optymalizacja, co to jest efekt synergetyczny, dwie definicje terminu organizacja, rozróżnienie pojęć kierowanie, rządzenie, zarządzanie, administrowanie, przesłanki do sprawowania władzy wg Maxa Webera, dorobek...

Agencja pracy tymczasowej - Praca czasowa

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1512

Tematem przewodnim jest leasing pracowniczy jako forma działalności agencji pracy tymczasowej. Zawarte informacje poruszają kwestie takie jak: regulacje prawne, osoby które korzystają z usług agencji, selekcja i rekrutacja pracowników czasowych, personel tymczasowy, wymagania wobec pracownika czaso...

Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5026

25-stronicowa praca z zarządzania na temat "Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji". W treści pracy (w formacie doc) pojawiają się następujące zagadnienia: istota, pojęcie i przyczyny zmian, właściwości procesu przebudowy organizacji, sposoby angażowania wszystkich pracowników w aktyw...

Benchmarking - referat

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6020

Referat z marketingu, którego tematem jest benchmarking. Notatka ma 15 stron, format doc. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: geneza nazwy, historia benchmarkingu w skrócie, problem RANK Xerox, Leadership Though Quality, redukcja kosztów, benchmarking w Fordzie,

Cel procesu zarządzania zasobami ludzkimi

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2884

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: portfel kompetencji, motywowanie, bodźce materialne, pozamaterialne, efektywność systemu motywacji, aspiracje, teoria A. Maslowa, Griffin, zarządzanie strategiczne, zasady zarządzania strategicznego, podstawowe kierunki działań strategicznych, z...