Zarządzanie kadrami - 12 wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kadrami - 12 wykładów - strona 1 Zarządzanie kadrami - 12 wykładów - strona 2 Zarządzanie kadrami - 12 wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 41 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawowe założenia dla budowy strategii, modele polityki personalnej, model sita, kapitału ludzkiego, założenia modelu sita, założenia modelu kapitału ludzkiego, wady modelu sita, zalety modelu sita, wady modelu kapitału ludzkiego, zalety modelu kapitału ludzkiego, strategia lidera kosztowego, strategią konkurencji, model mieszany, planowanie zasobów ludzkich. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: etapy planowania, przewaga podaży, techniki prognozowania popytu ZL, analiza statystyczna, wskaźniki produktywności, symulacja o bazie zerowej, podejście z dołu do góry, analiza odejść i przyjęć, techniki prognozowania podaży, tablica rotacji, inwentarz kwalifikacji, księga kadry kierowniczej, technika wywiadu z odchodzącymi pracownikami, podaż zewnętrzna, podaż wewnętrzna, strategia etnocentryczna, strategia policentryczna, strategia regiocentryczna, strategia geocentryczna. Notatka zawiera również informacje dotyczące pojęć takich jak: proces wyboru kandydatów do pracy za granicą, analiza markowa, symulacja o bazie zerowej, podejście z dołu do góry, analiza odejść i przyjęć, wskaźnik Bowey?a, inwentarz kwalifikacji, księga kadry kierowniczej, technika wywiadu z odchodzącymi pracownikami, struktura organizacyjna, funkcjonalny schemat organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, dział spraw osobowych, dział zatrudnienia, dział szkolenia, dział spraw socjalnych i bytowych, dział analiz i badań, proces kadrowy. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: przyciąganie pracowników, selekcja, szkolenie i rozwój, ocenianie, dostosowanie pracowników, model centralizacji, model decentralizacji, rekrutacja, zadania rekrutacji, leasing kadrowy, rekrutacja szeroka, rekrutacja segmentowa, rekrutacja aktywna, rekrutacja pasywna, opis stanowiska pracy, nowoczesne techniki doboru pracowników, obserwacja dynamiki grupowej, metoda assesment center, konkursy menedżerskie, rozmowa kwalifikacyjna.
W pracy pojawiają się również nazwiska takie jak: Griffin, Amstrong, Listwan, Kozdrój.

Wykład I
Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi.
Zarządzanie jest to kompleks złożonych działań menadżerów nakierowane na wydajne i efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów ludzkich i rzeczowych, informacyjnych i finansowych, nakierowanych na realizację celów.
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Naturalna troska o pracowników i ich potrzeby. Poszukiwanie skutecznych środków związanych z selekcją, szkoleniem, ocena, rozwojem wynagrodzeniem.
Nacisk na:
Stworzenie zintegrowanego mechanizmu łączącego problemy oraz cele ludzi z celami organizacji,
Wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów,
Budowanie współpracujących modelów (systemów) organizacji, w których podkreśla się znaczenie rozwoju pracowników,
Rola naczelnego kierownictwa w określaniu kierunku rozwoju,
Tworzenie i utrzymanie kultury organizacyjnej.
Zarządzanie personelem. Czynniki związane z różnymi aspektami stosunków pracowników z organizacją,
Uwzględnia systemy, które można zastosować wobec pracowników.
Nacisk na:
Kontrolę biurokratyczną siły roboczej i systemu kierowania pracownikami.
Zachowania opiekuńcze pracownika do personelu.
Wpływ kierowników ds. personelu na kierowników liniowych.
Teorie:
Griffin - Gospodarowanie ZL- jako działanie organizacyjne nastawione na przyciąganie rozwoju, utrzymywanie efektywnie działającej siły roboczej.
Amstrong -Zarządzanie ZL -definiuje jako strategiczną, jednor ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz