Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie

note /search

Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

FORMY WYNAGRODZEŃ I ICH WPŁYW NA PRACĘ ZAWODOWĄ Recesja obnaża niedoskonałości systemów zarządzania także w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach. Mimo złej sytuacji rynkowej firma przeżywająca kłopoty nie może pozwolić sobie na utratę kluczowych pracowników lub na spadek ich motywacji. To cz...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Outplacement. Obecnie polski rynek pracy zaczyna przypominać rynki zatrudnienia w krajach wysoko uprzemysłowionych. Zwalnianie nieefektywnych pracowników nie należy już do rzadkości. Poprzez redukcję zatrudnienia przedsiębiorstwa obniżają kos...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1400

PRACA MENEDŻERA W swojej egzystencji człowiek przynależy do różnego typu organizacji o różnym stopniu sformalizowania. Organizacja o wysokim stopniu formalizacji to przedsiębiorstwo bądź firma zapewniająca środki dla swojego członka do egzystencji. Może tutaj być organizacja produkcyjna,wojskowa, o...

Rekrutacja i selekcja pracowników - Rozmowa kwalifikacyjna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 812

Rekrutacja i selekcja pracowników Skąd organizacje biorą swoich uczestników? Jak to się dzieje, że osoby — znajdujące się dotąd ,,na zewnątrz" organizacji — stają się jej uczestnikami? Kto o tym decyduje i na podstawie jakich kryteriów? W systemie gospodarki centralnie sterowanej polityka per...

Stres w pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Stres w pracy - mechanizmy i skutki stresu zawodowego Nasz świat powinien zmierzać ku lepszemu i opierać się na zrozumieniu współpracy i miłości jednak rządzi nim konkurencja, egoizm i wrogość. W naszych czasach tempo życia rośnie, prowadzi do napięć i nowych źródeł stresu. Stres stał się nieodłącz...

Szkolenia pracowników

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

SZKOLENIA SPIS TREŚCI Wprowadzenie 2 2. Determinanty skutecznej edukacji pracowników 3 3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 6 4. Rodzaje i formy szkoleń oraz kryteria ich wyboru 8 5. Efektywność szkoleń i ich ocena 11 6. Opis systemu szkoleń pracowników firmy „Kogucik” 12 7. Propozyc...

Szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 616

SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ Celem podjęcia decyzji o przeprowadzeniu jakiegokolwiek szkolenia dla kierowników jest zmiana zachowania , sposobów działania , podejścia . Nie można mówić o zmianie umiejętności np. sprzedaży w momencie zakończenia czytania książki lub sesji szkoleniowej...

Wynagradzanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

WYNAGRADZANIE W celu uniknięcia sytuacji przypadkowego wynagradzania lub zapobieganiu kwestii spornych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinny zostać ustalone kryteria wynagradzania. Dzięki temu, pracownicy poznają zasady i nie będą musieli martwić się czy nie zostaną one nagle zmienione a praco...

Zarządzanie kadrami - kontrolowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Zarządzanie kadrami TEMAT: Kontrolowanie Swoją pracę chciałbym poświęcić problemowi kontrolowania w organizacji. Kontrola jest często kluczem do osiągnięcia lepszej efektywności w firmie i różnego rodzajach organizacji. W pracy swojej skupiłem się na formach kontroli i na etapach kontroli. Kontro...

Zarządzanie kadrami - rekrutacja i selekcja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 455

Proces rekrutacji i selekcji personelu polega na poszukiwaniu i profesjonalnym doborze kandydatów na określone stanowisko pracy. Staranny dobór kadr jest bardzo istotnym procesem dla każdej organizacji, gdyż sukces firmy zależy w istotnym stopniu od pracujących w niej ludzi. Dzięki odpowiednim tech...