Outplacement

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outplacement - strona 1 Outplacement - strona 2 Outplacement - strona 3

Fragment notatki:

Outplacement.
Obecnie polski rynek pracy zaczyna przypominać rynki zatrudnienia w krajach wysoko uprzemysłowionych. Zwalnianie nieefektywnych pracowników nie należy już do rzadkości. Poprzez redukcję zatrudnienia przedsiębiorstwa obniżają koszty swojej działalności, poza tym sytuacja gospodarcza zmusza wiele przedsiębiorstw do takiego postępowania. Utrata pracy w naszym kraju jest w większości przypadków problemem zwalnianego. Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji brutalnych redukcji. Do każdego zwalnianego należy podchodzić indywidualnie i pomóc mu w odnalezieniu się na rynku pracy. To jest celem projektów outplacementowych. Coraz ważniejszy staje się styl, w jakim pracodawca rozstaje się z pracownikami. Obecnie znacznie bardziej niż niegdyś opinia o firmie wpływa na jej kondycję finansową. Pracodawcy muszą się dobrze przygotować, gdyż źle przeprowadzone zwolnienia obrócą się przeciwko nim. Kiepska opinia może w przyszłości utrudnić rekrutację wykwalifikowanych i najbardziej wartościowych kadr, nawet członków zarządu i dyrekcji. Zły wizerunek pracodawcy powoduje także wyraźny spadek wydajności pracy u tych, których wprawdzie nie zwolniono, ale i tak tracą poczucie własnej wartości. Opanowanie sztuki możliwie delikatnego wyprowadzenia pracowników z przedsiębiorstwa oraz łagodzenia skutków tego rozstania to nie tylko kwestia tzw. kultury firmy. Outplacement to taka właśnie sztuka, to także rezultat kalkulacji zysków i strat. Usługa Outplacement jest zorientowana na udzielenie pomocy zwalnianemu pracownikowi w znalezieniu nowego miejsca pracy. Celem jej jest zapewnienie wsparcia psychologicznego pracownikowi, wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy oraz zachęcenie do aktywności na rynku pracy, odpowiadania na ogłoszenia prasowe, brania udziału w spotkaniach rekrutacyjnych. Standardowy outplacement, zwany też corporate placement, jest trójfazowy. Pierwszy etap to okres pomiędzy otrzymaniem informacji o rozstaniu z firmą a emocjonalną akceptacją tego faktu. Etap ten trwa zwykle około miesiąca.
Druga faza to poszukiwanie nowej pracy. Pracodawca pomaga pracownikowi w jej znalezieniu i stwarza możliwości przekwalifikowania. Organizuje też poradnictwo na temat działań, jakie można podejmować w czasie pozostawania na bezrobociu, w tym także dotyczące możliwości pozyskania środków do życia. W trzeciej fazie pomaga się tym, którzy nie znaleźli zatrudnienia w ramach dotychczasowego outplacementu. Przygotowuje się ich do samodzielnego poszukiwania pracy, dostarczając między innymi listę potencjalnych pracodawców Z reguły usługa Outplacementu ma na względzie następujące cele:


(…)

… utratą pracy i skłonnościami, świadomego takiego faktu przełożonego, do zmuszania podwładnych do wykonywania wszelkich poleceń. Przyczyną uczucia niepewności pracownika może stać się zatrudnienie go na czas ściśle określony, na umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie dając mu poczucia pewności, stabilności i bezpieczeństwa.
Przyczyn mobbingu upatruje się w sztywnych strukturach społecznych…
… się bezkonfliktowo, udzielając cennych rad. Korzyści mogą okazać się większe niż się można spodziewać.
Coaching Presja dzisiejszych warunków rynkowych wymaga od przedsiębiorstw poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Przewagę tę trudno jest obecnie utrzymać jedynie w oparciu o rozwiązania techniczne czy organizacyjne, które są zwykle łatwe do skopiowania. Koniecznością staje się więc ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa w celu dostarczenia klientom większej wartości dodanej w postaci wyższej jakości, atrakcyjniejszej ceny, korzystniejszych warunków współpracy. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest więc pełne wykorzystanie potencjału kwalifikacji, kreatywności i zaangażowania pracowników wszystkich szczebli. Strategią realizacji tego wymogu może być wprowadzenie w firmie filozofii zarządzania przez coaching…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz