Zarządzanie kadrami - kontrolowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kadrami - kontrolowanie - strona 1 Zarządzanie kadrami - kontrolowanie - strona 2 Zarządzanie kadrami - kontrolowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie kadrami
TEMAT: Kontrolowanie
Swoją pracę chciałbym poświęcić problemowi kontrolowania w organizacji. Kontrola jest często kluczem do osiągnięcia lepszej efektywności w firmie i różnego rodzajach organizacji. W pracy swojej skupiłem się na formach kontroli i na etapach kontroli.
Kontrolowanie
Swoje rozważania zacznę od wytłumaczenia słowa kontrolowanie. Kontrolowanie ( kontrole ) definiujemy jako regulacje działań organizacji sprzyjającą łatwiejszemu osiąganiu jej celów. Cel kontrolowania
Podstawowym celem kontroli jest stworzenie menadżerowi możliwości oceny pozycji organizacji w porównaniu z zamierzeniami, dokonywanej w wybranym momencie, z użyciem jednego lub kilku mierników. Na przykład firma „Servisco” postawiła sobie za cel terminową dostawę 99% wszystkich przesyłek. Jeśli wskaźnik ten spada np. do 97%, menedżerowie wiedzą, że muszą podjąć działania zaradcze. Natomiast wskaźnik 99,5% oznaczać będzie, że firma osiąga wyniki lepsze od oczekiwanych. Cele organizacji nie mogę być postawione zbyt wysoko i zbyt nisko. Cele postawione za wysoko są na wstępie podważane ( demobilizacja ) co powoduje niewykonanie zadania. Zbyt nisko postawiony cel powoduje brak motywacji w grupie, odkładanie realizacji celów „ na później ”, co może spowodować niewykonanie zadania.
Obszary kontroli
Kontrola w organizacjach może się koncentrować na zasobach lub na szczeblach
Koncentracja na zasobach. Kontrola może się koncentrować na zasobach finansowych, rzeczowych, ludzkich i informacyjnych. Kontrola zasobów rzeczowych obejmuje: zarządzanie zapasami ( z punktu widzenia właściwej ich wysokości ), kontrolę jakości ( utrzymywanie na odpowiednim poziomie jakości produkcji ) i kontrolę sprzętu ( odpowiedni zakres wyposażenia w budynku, sprzęt biurowy itd. ). Kontrola zasobów ludzkich obejmuje: działania w zakresie doboru i obsady, szkolenie i rozwój kadr kierowniczych, ocenę wyników i poziom nagradzania. Kontrolę zasobów informacyjnych obejmują: prognozowanie sprzedaży i marketingu, analizę otoczenia, public ralations, układanie harmonogramu produkcji oraz prognozowanie ekonomiczne. Zasoby finansowe są umieszczone pośrodku nie tylko, iż są one samodzielnym elementem zasobów organizacji, ale również z uwagi na ich związek z kontrolowaniem wszystkich pozostałych zasobów.


(…)

… przywódców, zastosować nową technikę, zmodyfikować politykę kadrową albo zmienić systemy informacyjne i kontroli operacji. Etapy procesu kontrolowania.
Ostatnim problemem jaki poruszę w mojej pracy są etapy procesu kontrolowania. Niezależnie od typu czy liczby systemów kontrolowanych, jakich potrzebują organizacje, każdy proces kontroli powinien objąć cztery ogólne etapy. Ustalenie norm.
Pierwszym krokiem…
…. Na przykład łączna sprzedaż w sklepach „Media Markt” wzrosła o 25%, ale sprzedaż niektórych sklepów faktycznie spadła o 7%. Porównywanie wyników z normami.
Trzecim etapem procesu kontroli jest porównywanie zamierzonego wyniku z normami ustalonymi w pierwszym etapie. Wynik może być równy ustalonej normie, może też być od niej wyższy lub niższy. Kierownictwo musi zdecydować o dopuszczalnym odchyleniu od normy…
… zwrotnego. Kontrola ta ma wykrywać odchylenia od jakiejś normy lub celu i umożliwiać dokonywanie korekt przed zakończeniem określonej sekwencji działań. Załóżmy, że menedżer zakładu produkcyjnego ustala pewną liczbę punktów kontrolnych na linii montażowej. W miarę jak wyrób przesuwa się po linii, jest okresowo sprawdzany, by można było się upewnić, że wszystkie zamontowane dotąd podzespoły funkcjonują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz