Kontrolowanie w organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrolowanie w organizacji - strona 1

Fragment notatki:

I. Kontrola - Regulacja działań organizacji w taki sposób, by ułatwić osiąganie jej celów. Celem kontroli jest stworzenie menedżerom możliwości oceny pozycji organizacji w porównaniu z zamierzeniami, dokonywanej w wybranym momencie, z użyciem jednego lub kilku mierników. Ogólnie rzecz biorąc, jest ona skierowana na zasoby finansowe, rzeczowe, ludzkie i informacyjne. Kontrola ma zatem zasadnicze znaczenie dla powodzenia organizacji. Pomaga ona organizacji przystosować się do zmiennych warunków, ogranicza możliwość nakładania się błędów, pomaga uporać się ze skomplikowanymi sytuacjami oraz pomaga minimalizować koszty. Odpowiedzialność za kontrolę obciąża menedżerów, kontrolera, a także — w coraz szerszym zakresie — pracowników wykonawczych. Planowanie i kontrolowanie są ze sobą ściśle powiązane.
Proces kontroli obejmuje 4 podstawowe etapy: 1) Ustalanie norm - Norma to cel, z którym porównywane będą późniejsze wyniki. Powinny one logicznie wynikać z celów organizacji. 2) Mierzenie faktycznych wyników - czynność stała i powtarzalna. • wyniki -W kontekście kontroli działalność, którą kontrolują menedżerowie.
3) Porównanie wyników z normami - Wynik może być równy ustalonej normie, może też być od niej wyższy lub niższy
4) Podjęcie stosownych działań - ocena wyników i następnie podjęcie stosownych działań. 1) Utrzymanie status quo - Zaniechanie jakichkolwiek działań 2) Działania korygujące odchylenie od normy - wymaga podjęcia jakichś działań korygujących 3) Zmiana norm - być może zostały one ustalone na zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie
Istnieją trzy podstawowe formy kontroli operacji
II. Formy kontroli operacji • kontrola wstępna - Zwana również kontrolą sterującą albo kontrolą zasilania. Zajmuje się obserwacją jakości lub ilości zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich i informacyjnych, zanim staną się one faktycznie częścią systemu.
• kontrola równoległa - Zwana również kontrolą tak/nie albo kontrolą selekcyjną. Opiera się na procesach sprzężenia zwrotnego w toku procesu przetwarzania.
• kontrola końcowa - Polega na obserwacji produktów lub wyników organizacji po zakończeniu procesów przetwarzania.
III. Formy kontroli organizacyjnej
1) Kontrola biurokratyczna - jest formą kontroli organizacyjnej odznaczającą się formalnymi i mechanistycznymi rozwiązaniami strukturalnymi, będącymi dziełem specjalistów od kontroli zatrudnionych w aparacie zarządzającym. 2) Kontrola angażująca pracowników - Podejście do kontroli organizacyjnej oparte na nieformalnych i organicznych rozwiązaniach strukturalnych, wykorzystujące wkład pracowników. IV. Kontrola strategiczna - Kontrola, której celem jest zapewnienie skutecznego dostosowania organizacji do otoczenia i jej działania w kierunku realizacji celów strategicznych.


(…)

… się na elementach poprawiających skuteczność kontroli. Dodatkowo, mogą dopuścić szersze współuczestnictwo pracowników, wykorzystywać zarządzanie przez cele, a także wprowadzić system zapisów kontrolnych i bilansów.
Wytyczenie właściwej strategii kontroli będzie łatwiejsze, jeżeli określone zostaną następujące cztery czynniki sytuacyjne: styl zarządzania, styl organizacji, dokładność mierników osiągnięć oraz chęć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz