Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

note /search

Projekt zarzadzania logistycznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 161
Wyświetleń: 742

Projekt z przedmiotu „Zarządzanie logistyczne” na podstawie „Kompania Piwowarska” z oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim. Opis przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska, to jedna z największych i najnowocześniejszych spółek sektora piwowarskiego w Pol...

Socjologia organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI TEMAT : ROLA KULTURY W KSZTAŁTOWANIU SPOŁECZNYCH STRUKTUR GOSPODARCZYCH Aby zrozumieć znaczenie pojęcia kultura w teorii organizacji, trzeba je umieścić w ramach historycznych. Ani Barnard, ani Selznick, ani twórcy modelu harwardzkiego nie byli reprezentantami jednej szkoły...

Elementy organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Elementy organizacji i zarządzania xxx Jednostka lekcyjna Temat zajęć Forma zajęć wykład ćwiczenia 1-2 3-4 Rola kierownika w zarządzaniu współczesną organizacją Istota i wyzwania współczesnego zarządzania Funkcje menedżerskie Role kierownicze 2 godziny ...

Metody i techniki organizowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1456

LITERATURA: - praca zbiorowa pod redakcją Bieniok „Metody sprawnego zarządzania" - „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem" - część 2 Metoda - racjonalny sposób postępowania, procedury i techniki postępowania. Zarządzanie - ciągły proces podejmowania decyzji. Zbiór pewnych funkcji zarządczych plan...

Alianse strategiczne - Rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

POLITYKA KONKURENCJI Alianse strategiczne Na rynku europejskim dominują obecnie następujące formy współpracy i kooperacji przedsiębiorstw: fuzje i przejęcia (najczęściej w formie joint ventures), oraz alianse strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z dwóch czynników: z wzrastającego procesu global...

Analiza rynku - Równanie krzywej Gompertza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

W - 1 Analiza rynku, prowadzenie badań rynku jest zawsze pierwszym krokiem do podjęcia decyzji przez przedsiębiorstwa. Takie analizy mają na celu zmniejszenie ryzyka. Literatura: Wrzosek „Funkcjonowanie rynku”; Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe, podstawowe metody i obszary zastosowań”; Ka...

Analiza stanowiska pracy w zarządzaniu kadrami w banku komercyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

xxx xxx ANALIZA STANOWISKA PRACY W ZARZĄDZANIU KADRAMI W BANKU KOMERCYJNYM xxx xxx xxx xxx SPIS TREŚCI WSTĘP Znaczenie zarządzania kadrami w realizacji strategii banku 2 1. Elementy analizy stanowiska pracy 5 Stanowisko pracy jako funkcjonalna jednostka zespołu zadaniowego w systemie orga...

Analiza strategiczna piekarni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 3157
Wyświetleń: 6160

Analiza strategiczna piekarni „Rogalik” SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy. 1. Opis sektorów 1.1 Podstawowe zadania piekarni 1.2 Produkty znajdujące się w ofercie 2. Zasoby techniczne firmy. 3. Zapotrzebowanie. 4. Przebieg organizacji procesu usługowego. 5....

Analiza swot - lista pytań strategicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2100

Tablica 12 Analiza SWOT — lista pytań strategicznych Potencjalne mocne strony Potencjalne słabe strony Znacząca pozycja? Wystarczające zasoby? Duża zdolność konkurowania? Dobra opinia u klientów? Uznany lider rynkowy? Dobrze przemyśla...

Analiza SWOT dla uczelni informatycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1204

Analiza SWOT dla PJWSTK Silne strony Powszechnie znana marka w kraju. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych może poszczycić się tym, że jej nazwa znana jest na terenie całego kraju już od kilkunastu lat. Obecnie student ma do wyboru kilka ...