Analiza SWOT dla uczelni informatycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SWOT dla uczelni informatycznej - strona 1 Analiza SWOT dla uczelni informatycznej - strona 2

Fragment notatki:

Analiza SWOT dla PJWSTK
Silne strony
Powszechnie znana marka w kraju. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych może poszczycić się tym, że jej nazwa znana jest na terenie całego kraju już od kilkunastu lat. Obecnie student ma do wyboru kilka niepublicznych uczelni informatycznych w Warszawie, jednak praktycznie jedynie PJWSTK znane jest w całej Polsce, głównie dzięki bardzo wysokim pozycjom w rankingach. Dzięki temu PJWSTK ma opinię dobrej i znanej uczelni.
Nowoczesny wyposażenie. PJWSTK posiada najnowocześniejsze pracownie informatyczne ze wszystkich uczelni w Polsce. Dzięki temu studenci mogą być kształceni na najwyższym poziomie, najnowocześniejszych technologii. Jeżeli ten fakt powiążemy ze znanymi i uznanymi w kraju wykładowcami studenci opuszczający mury PJWSTK są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w swoich dziedzinach.
Współpraca z renomowanymi uczelniami zagranicznymi. Najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjechania na praktyki studenckie do wielu zagranicznych uczelni z którymi PJWSTK podpisało umowę o wymianie studentów. Umożliwia to poszerzenie horyzontów studentów oraz rozwinięcie umiejętności współpracy z zagranicznymi kolegami, zarówno podczas wyjazdów, jak i goszcząc studentów z innych krajów w PJWSTK.
Słabe strony
Konieczność ponoszenia wysokich nakładów na marketing i reklamę. PJWSTK chce być widoczne na rynku i chce promować swoją markę, studentów i absolwentów. Mała liczba zajęć rozrywkowych oraz kulturalnych. PJWSTK rzadko zapewnia swoim studentom zajęcia rozrywkowe oraz kulturalne poza uczelniane. Wysokie nakłady finansowe na pracownie komputerowe oraz budynki. Pomimo wysokiego czesnego, adaptacja nowych oraz istniejących pomieszczeń, które umożliwią kształcenie studentów na odpowiednio wysokim poziomie wymaga znacznych nakładów finansowych
Szanse
Sektor edukacji w którym działa PJWSTK, stale się rozszerza, dając wiele okazji na sukces w przyszłości
Wyż demograficzny, jaki nastąpił w latach 1978-1988, stał się szansą do przyjęcia wielu studentów oraz wykształcenia wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Inne uczelnie informatyczne mogą być wolniejsze we wdrażaniu nowych technologii, co daje PJWSTK szanse ich wyprzedzenia.
Zagrożenia
Wzrost konkurencji uczelni informatycznych. Konkurencja w edukacji informatycznej jest jedną z największych w całym szkolnictwie wyższym. Wraz z nastaniem ery informatycznego bumu w gospodarce uczelnie niepubliczne prześcigają się w sposobach zdobywania studentów. Stosowana jest zarówno wojna cenowa jak i próby pozyskania studenta poprzez zatrudnianie cenionych profesorów z uczelni państwowych. Wzrost konkurencji wiąże się z częściowym odpływem studentów oraz kadry profesorskiej, w efekcie czego uczelnia uzyskuje mniejsze dochody oraz traci na prestiżu.

(…)

…. Ostatni rocznik statystyczny odnotowuje spadek liczby urodzin, co może wpłynąć niekorzystnie na przyszłą ilość studentów, a co za tym idzie mniejsze dochody. Stagnacja gospodarcza w ostatnich latach ciągnie za sobą oszczędności w budżetach wielu firm. Wiąże to z możliwym mniejszym zatrudnieniem absolwentów PJWSTK.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz