Analiza swot - lista pytań strategicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza swot -  lista pytań strategicznych - strona 1

Fragment notatki:

Tablica 12 Analiza SWOT — lista pytań strategicznych
Potencjalne mocne strony
Potencjalne słabe strony
Znacząca pozycja?
Wystarczające zasoby?
Duża zdolność konkurowania?
Dobra opinia u klientów?
Uznany lider rynkowy?
Dobrze przemyślane strategie funkcjonalne?
Korzystanie z efektu doświadczeń?
Brak silnej presji konkurencji?
Własna technologia?
Przewaga kosztowa?
Zdolność do innowacji produktowych?
Doświadczona kadra kierownicza?
Uprzywilejowana pozycja na krzywej doświadczeń?
Inne?
Brak jasno wytyczonej strategii?
Słaba pozycja konkurencyjna?
Brak środków?
Niska rentowność?
Brak liderów wśród kadry kierowniczej ?
Brak kluczowych umiejętności?
Błędy we wdrażaniu strategii?
Niemożność rozwiązania wewnętrznych problemów organizacyjnych?
Podatność na naciski konkurencji?
Nienadążanie za postępem naukowo-technicznym?
Za mały potencjał wytwórczy?
Słaby image firmy?
Brak przewagi konkurencyjnej?
Słaby poziom marketingu?
Brak środków na finansowanie zmian organizacyjnych?
Koszt jednostkowy wyższy niż głównych konkurentów?
Inne?
Potencjalne szanse
Potencjalne zagrożenia
Pojawienie się nowych grup klientów?
Wejście na nowe rynki?
Możliwość poszerzenia asortymentów ?
Możliwość dywersyfikacji wyrobów?
Możliwość podjęcia produkcji wyrobów komplementarnych?
Integracja pozioma?
Możliwość przejścia do lepszej grupy strategicznej?
Ograniczona rywalizacja w sektorze?
Szybszy wzrost rynku?
Inne ?
Możliwość pojawienia się nowych konkurentów?
Wzrost sprzedaży substytutów?
Wolniejszy wzrost rynku?
Niekorzystne rozwiązania systemowe ?
Podatność firmy na recesję i wahania koniunktury?
Wzrost siły przetargowej nabywców lub dostawców?
Zmiana potrzeb i gustów nabywców?
Niekorzystne zmiany demograficzne?
inne?
Źródło: A.A. Thompson, A.J. Strickland, Strategic Management. Jw., s. 98.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz