Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie - strona 1 Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie - strona 2 Funkcja planowania – ujęcie strategiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Funkcja planowania – ujęcie
strategiczne
dr Andrzej Stańda
Zarządzanie strategiczne
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa
M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza
strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE,
Warszawa
Elementy zarządzania strategicznego, red. R.
Krupski, Ossolineum, Wrocław
2
Geneza zarządzania strategicznego
Starożytna GrecjaGreckie strategos – stratos i agein; stratos – armia rozbita obozem,
agein - przywództwo; strategos – ktoś kto dowodził armią i tworzył
koncepcje walki
Grecy uważali, że strateg
to pozycja niezwykle odpowiedzialna i
dlatego wybierali go publicznie; strateg powinien znać się na praktyce
wojennego rzemiosła, jak i dowodzić żołnierzami w bezpośredniej
walce
Aleksander Macedoński – konkretna strategia zawsze powinna zależeć
od uwarunkowań sytuacyjnych
Synteza militarnej teorii strategii

Carl von Clausevitz – praca O wojnie
3
Geneza zarządzania strategicznego
• Wzrost nowości zmiany – ważne wydarzenia
coraz bardziej odbiegają od poprzednich
doświadczeń
• Wzrost intensywności otoczenia. Utrzymywanie
połączeń między przedsiębiorstwem a jego
partnerami pochłania coraz więcej zasobów i
aktywności kierowniczej
• Wzrost szybkości zmian otoczenia
• Rosnąca złożoność otoczenia
Lata 70-te wykazały, że brak aktywnego dostosowania
przedsiębiorstwa do jego otoczenia, a także wpływu na
charakter tego otoczenia uniemożliwia jakikolwiek
sukces ekonomiczny
4
Pojęcie zarządzania strategicznego

Decyzje i działania związane z opracowaniem i realizacją planów,
stosowanie do założonych celów przedsiębiorstwa. Zadania:
Sformułowanie misji przedsiębiorstwa
Rozwój profilu firmy w aspekcie jej zdolności rozwojowych
Badanie otoczenia z pw. pozycji strategicznej i konkurencyjnej
Ocena opcji strategicznych
Dostosowanie opcji do misji firmy
Ustalanie celów perspektywicznych i opracowanie wersji rozwiniętych
podstawowych strategii zarządzania
 Implementacja wybranych strategii (budżetowanie i alokacja zasobów,
podział zadań, dobór personelu, zmiany struktury organizacyjnej,
restrukturyzacja systemu eksploatacyjnego)
 Oszacowanie efektywności wdrażania strategii uwzględniające przyszłe
wymagane zmiany (J.A. Pearce II, R.B. Robinson jr)


5
System celów – drzewo celów
Misja
Wizja
Cel (e) główny (e)
produkcja
rynek
kadry
Cele uboczne
Cele pośrednie I-rzędu
Produkt I
operacja
technologia
zadanie
funkcja
6
Struktura systemu celów strategicznych w
przedsiębiortswie
System celów strategicznych powinien obejmować:
• Sformułowanie misji działalności, czyli idealnego obrazu,
opisującego przyszłość firmy na podstawie realistycznych
przesłanek i rozwiniętego do postaci tzw. wizji strategicznej
• Określenie celów kierunkowych wskazujących w sposób
otwarty stany rzeczy jakie powinny być osiągnięte w wyniki
aktywności gospodarczej
• Wskazanie celów funkcjonalnych,

(…)
Jednoczesne badanie stanu przedsiębiorstwa i jego sytuacji w
otoczeniu oraz konfrontowanie wyników tych badań
Interdyscyplinarność badań (wykorzystanie metod analizy
ekonomicznej,
finansowej,
socjologicznej,
statystycznej,
marketingowej i innych)
Procedura analizy strategicznej (SWOT)
Analiza makrootoczenia (analiza PEST, ekstrapolacja trendów,
analiza luki strategicznej, metoda delficka, metoda scenariuszowa)
Analiza mikrootoczenia (bliższego, konkurencyjnego), (analiza
„pięciu sił” M. Portera, ocena atrakcyjności sektora, mapa grup
strategicznych, krzywa doświadczeń)
Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa (bilans
strategiczny, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza
łańcucha wartości, cykl życia produktów, metody portfelowe)
Ocena pozycji strategicznej (wg SWOT)
14
Analiza…
… > Z
Sz < Z
Sz = Z
Pozycja
strategiczna
Analiza
makrootoczenie
Sz
Szanse ?
Analiza
mikrootoczenia
Maxi –
maxi
Zagrożenia ?
S
Analiza potencjału
strategicznego
Mini –
Maxi
Strategie wielkie
Z
Maxi –
Mini
Minimini
Reakcja
strategiczna
Agresy
wna
Konserwa
tywna
Systemy
strategii
Konkurecyj Defensywna
na
Mocne strony ?
Słabe strony ?
M>S
M<S
M=S
20
Pozycja strategiczna
Szanse
Maxi-maxi
Mini-maxi
Słabe strony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz