Alianse strategiczne - Rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alianse strategiczne - Rodzaje - strona 1 Alianse strategiczne - Rodzaje - strona 2 Alianse strategiczne - Rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA KONKURENCJI
Alianse strategiczne
Na rynku europejskim dominują obecnie następujące formy współpracy i kooperacji przedsiębiorstw: fuzje i przejęcia (najczęściej w formie joint ventures), oraz alianse strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z dwóch czynników: z wzrastającego procesu globalizacji działań światowych oraz z efektów jakie przyniosło zakończenie budowy jednolitego rynku europejskiego. Wspólny rynek stworzył na obszarze Wspólnoty specyficzne warunki, zapewnił swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i wyeliminował przeszkody ją ograniczające. Tym samym UE stała się swoistym sektorem w świecie działań globalizacyjnych, co uczyniło ją bardziej atrakcyjnym dla korporacji ponadnarodowych spoza jej terytorium oraz przyczyniło się do rozwoju i koncentracji wspólnych działań przedsiębiorstw w samej Wspólnocie. Alianse strategiczne są ostatnią formą współpracy przedsiębiorstw europejskich, która chyba w większym stopniu wynika nie z korzyści rynku wewnętrznego ale z globalizacji działań na rynku światowym. Alianse są porozumieniami pomiędzy wieloma niezależnymi przedsiębiorstwami, które wspólnie decydują się na realizację określonego projektu lub prowadzenie specyficznej działalności ale przy zachowaniu odrębności strategicznej i ochronie własnych interesów. Najczęściej przedsięwzięciami prowadzącymi do aliansów są projekty, których samodzielna realizacja uniemożliwiłaby stawienie czoła konkurencji. Alianse strategiczne nie mają formy prawnej, są po prostu umową. Funkcjonowanie aliansów jest poddane kontroli władz w celu zapobiegania naruszania zasad uczciwej konkurencji. W UE obserwuje się obecnie dwojaką tendencję: z jednej strony dążenie do kontrolowania możliwie jak największej liczny aliansów, aby nie dopuścić do ograniczenia konkurencji, z drugiej zaś zachęcanie do rozszerzania współpracy w Europie i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich na rynku międzynarodowym. Alianse strategiczne z wyjątkiem tych dotyczących nakładów na B+R podlegają przepisom prawa konkurencji. Największa możliwość działania jest w zakresie nakładów na B+R ze względu na promowanie konkurencyjności przemysłu. Alianse zajmują specyficzną pozycję wśród sfer współpracy przedsiębiorstw będących obszarami porozumień,. Obejmują one szereg porozumień; od nietradycyjnych kontraktów poczynając, na tworzeniu nowego nowej, niezależnej jednostki prawnej kończąc, kiedy to partnerzy powołują nową firmę nie będącą filią żadnego z nich, a sami zachowują całkowitą niezależność. Pewną prawidłowością jest skłonność firm europejskich do nawiązywania aliansów między sobą lub z partnerami amerykańskimi. Są to jednak prawie wyłącznie porozumienia ponadnarodowe, rzadko w obrębie jednego kraju członkowskiego. Najaktywniejszymi krajami Wspólnoty w zakresie zawierania aliansów są: Francja i Wielka Brytania. Alianse strategiczne ze względu na stopień interakcji partnerów i potencjał konfliktu dzielą się na cztery podstawowe grupy:


(…)

… i wyprodukowanie czegoś nowego, co nie powstałoby gdyby firmy funkcjonowały oddzielnie. Połączone przedsiębiorstwa tworzą w tym przypadku produkt o najwyższej konkurencyjności (przykładem aliansu na rzecz konkurencji jest porozumienie Texas Instruments i Walt Disney Company, które łącząc zasoby wyprodukowały kalkulatory dla dzieci. Wnętrza tych kalkulatorów to produkt Texas Instruments, a szata graficzna Walt…
… jest porozumienie Volkswagen Grup i Renault, które wspólnie produkują skrzynie biegów wykorzystywane następnie przez obu producentów samochodów w ich różnych, własnych modelach. To, że samochody obu firm branży samochodowej i do tego funkcjonujących na tych samych rynkach wyposażone są w tą samą automatyczna skrzynię biegów nie zmienia faktu, iż samochody VW są konkurentami Renault. Wyboru dokonuje tu klient…
…-rozwojowej, produkcyjnej i handlowej. Po stworzeniu wspólnego produktu najczęściej ginie konkurencja w zakresie jego sprzedaży (przykładem takiego aliansu jest europejski Airbus. Powstał on jako porozumienie czterech firm branży lotniczej: francuskiej Areospatiale, niemieckiej DASA, brytyjskiej British Areospace i hiszpańskiej Construcciiones Areonauticas, które wspólnie produkują samoloty wysoce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz