Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem - strona 2

note /search

Cechy, rodzaje struktur organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

CECHY ORGANIZACJI -wszechobecność , niezbędność ograniczenie dowolności naszego postępowania , stabilizacja porządku społecznego , zmienia ją otoczenie , powstaje efekt synergiczny efekt lustrzany. ORGANIZACJE są złożone z ludzi (wspólne działanie , określ. cel) RÓŻNIĄ SIĘ funkcją genotypową , Cha...

Cele i misja firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Cele i misja firmy Zarządzanie strategiczne, a także operacyjne, wymaga ciągłego podejmowania decyzji. Decyzje, by mogły wytrzymać próbę czasu i prowadzić do rozwoju organizacji, muszą być podejmowane w sposób logiczny, a nie arbitralny. W tradycyjnym ujęciu każdy cykl zarządzania zaczynać się winie...

Charakterystyka przedsiębiorstwa - Aktywa - Amortyzacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Pojęcie przedsiębiorstwa i jego cechy Przedsiębiorstwo jest głównym ogniwem procesu gospodarczego. PRZEDSIĘBIORSTWO - organizacja pod jednym zarządem, wyodrębniona ekonomicznie i prawnie, której celem jest działalność gospodarcza...

Controlling strategiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 280
Wyświetleń: 784

Controlling strategiczny Rachunkowość Strategia zarządcza Controlling - polega na koordynacji procesów planowania, kontroli i kierowania oraz zasilania ogniw decyzyjnych w informacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wynik finansowy. Syst...

Ekonomika i organizacja ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych po wyrażeniu opinii od Rady Nadzoru wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na wniosek zainteresowanego. Wniosek musi zawierać: nazwę i siedzibę obszar i rze...

Elementy struktury organizacyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

Elementy konstrukcyjne organizacji: Organizowanie - decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji Projektowanie stanowisk pracy Grupowanie stanowisk pracy Ustalanie hierarchicznej zależności (stosunków służbowej podległości) pomiędzy stanowiskami Rozdzielanie uprawnień decyz...

Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

Temat: Etapy procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. I. Identyfikacja i analiza. Każdy problem jest stworzony przez cel i ograniczenia w jego osiągnięciu. Problem jest stanem napięcia pomiędzy celami, które mają być osiągnięte a postrzeganiem przez decydentów rzeczywistości. Proble...

Ewolucja procesu zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

RYS. Ewolucja procesu zarządzania WZROST SYSTEM WARTOŚCI SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCHB DECYZJI STRATEGICZNYCH Realizacja budżetu Przewidywanie przyszłości Myślenie strategiczne Kreowanie przyszłości Faza I Planowanie finansowe Faza II Planowanie długookresowe Faza III Planowanie strategic...

Fuzje i przejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

xxx FUZJE I PRZEJECIA NAJNOWSZY TREND W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ xxx xxx xxx xxx Fuzje i przejęcia wykorzystywane są przez firmy w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych i finansowych. Oznaczają łączenie się dwóch zasadniczo odmiennych systemów organizacyjnych, o zróżnicowanej kulturze...

Istota agrobiznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Istota agrobiznesu Procesy transformacji gospodarki żywnościowej w Polsce, zapoczątkowane u schyłku lat osiemdziesiątych uwolnieniem cen rolnych, spowodowały głębokie zmiany własnościowe i organizacyjne całego rolnictwa i wywołały szczególne mechanizmy dostosowawcze podmiotów gospodarczych do warun...