Ewolucja procesu zarządzania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja procesu zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

RYS. Ewolucja procesu zarządzania
WZROST
SYSTEM WARTOŚCI
SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCHB DECYZJI STRATEGICZNYCH
Realizacja budżetu
Przewidywanie przyszłości
Myślenie
strategiczne
Kreowanie przyszłości
Faza I
Planowanie finansowe
Faza II
Planowanie długookresowe
Faza III
Planowanie strategiczne
Faza IV
Zarządzanie strategiczne
Roczne budżety
Planowanie finansowe
Planowanie finansowe
Rachunek kosztów
Wieloletnie budżety
Analiza odchyleń
Analiza luki strategicznej
Ekstrapolacja trendów finansowych
Kontrola wykonania
Analiza pozycyjna organizacji, w tym oszacowanie konkurencyjności
Ocena alternatyw strategicznych
Wykorzystanie efektu synergii
Dywersyfikacja działalności
Zdobywanie przewagi strategicznej
Misja firmy
Analiza otoczenia
Badanie atutów i słabości
Alternatywy strategiczne
Uwzględnianie ryzyka
Kultura organizacji
Wizerunek firmy
Systemy i procedury strategiczne
Dobór i szkolenie kadr
Strategie finansowe
Strategie organizacji wielobiznesowych
Lata 50.
Lata 60.
Lata 70.
Lata 80.
Faza V
Zarządzanie wizjonerskie
Założenia nadrzędne
Kompleksowość procedur zarządzania
Duch walki konkurencyjnej
Jedność celów całej firmy
Wspólna wizja przyszłości Filozofia ambicji
Odważne cele
Wydłużający się horyzont czasowy strategii
Elastyczna weryfikacja i korekta celów i osiągnięć
Pozytywny wizerunek
Budowanie przewagi konkurencyjnej
Lata 90.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz