Zarządzanie strategiczne - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - wykład 1 - strona 1 Zarządzanie strategiczne - wykład 1 - strona 2 Zarządzanie strategiczne - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie strategiczne
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania
w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
1
Program wykładu


Metodyka planowania strategicznego
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa
Implementacja strategii
Kontrola strategiczna
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
2
Materiały do zajęć

Rejestracja:


http://www.e-sgh.pl/gregorczyk/220800-0161/karta
Ścieżka logowania:

http://www.e-sgh.pl/gregorczyk/220800-0161
• Folie
• Program
• Dodatkowe zadania
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
3
Zaliczenie

Na ocenę końcową składają się następujące
elementy:

50% - egzamin końcowy
• 3 pytania z 5 pytań opisowych (15 pkt),
• 20 pytań testowych (20 pkt),
• case (15 pkt.))

50% - ocena z ćwiczeń,
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
4
Wykład 1.
Działać strategicznie czyli jak?


Co to jest zarządzanie?
Co to jest strategia?
Co to jest zarządzanie strategiczne?
Jaki jest wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?
Jak rozwijały się szkoły i kierunki w zarządzaniu strategicznym?
Jak wygląda proces zarządzania strategicznego?
Co to jest wizja i misja strategiczna?
Kto to jest interesariusz?
Jak interesariusze mogą wpływać na strategię?
Jak analizować interesaiuszy?
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
5
Co to jest zarządzanie?
Zarządzanie to działalność kierownicza polegająca
na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w
organizacjach.
 Zarządzanie to ustawiczny proces tworzenia reguł
ładu w danej organizacji w postaci norm, planów,
instrukcji i innych dokumentów.

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
6
Funkcje zarządzania

Planowanie.

Organizowanie.

Zabezpieczenie kadr.

Kierowanie.

Kontrolowanie.
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
7
Organizacja jako system
społeczno-techniczny
•Misja
•Wiązka celów
•Drzewo celów
•Zadania
•Postawy
•Kwalifikacje
•Umiejętności
•Predyspozycje
•Motywacja
•Stosunki
międzyludzkie
Otoczenie
Cele i zadania
Ludzie
Struktura
formalna
Wyposażenie
i technika
Elementy
społeczne
•Hierarchia
Schemat organizacyjny
•Zakres czynności
•Instrukcje
Otoczenie
Elementy
techniczne
•Know-how
•Wytwarzanie
•Przetwarzanie
danych
Źródło: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN , Warszawa 1995
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
8
Cena ropy naftowej
Źródło: Polityka 06/2001
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna

(…)

… się,
Zintegrowany model strategii konkurencji,
Zintegrowany proces strategiczny,
Koncepcja strefy zysku.
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
18
Szkoły zarządzania strategicznego
Szkoła planistyczna
Główny przedmiot zainteresowania - model
planowania strategicznego,
 Kluczowe czynniki sukcesu strategii
przedsiębiorstwa - sformalizowany proces…
… na nagrody
Dr Sylwester Gregorczyk
Źródło: K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998, s. 37
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Zarządzanie strategiczne
Szkoła Główna Handlowa
20
Szkoły zarządzania strategicznego
Szkoła ewolucyjna
Szkoła inkrementalistówGłówny przedmiot zainteresowania - ewolucyjny proces
powstawania strategii, „samorzutny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz