Zarządzanie - rozwój wewnętrzny i jego zalety

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - rozwój wewnętrzny i jego zalety - strona 1 Zarządzanie - rozwój wewnętrzny i jego zalety - strona 2 Zarządzanie - rozwój wewnętrzny i jego zalety - strona 3

Fragment notatki:

,
Alianse, przejęcia i fuzje jako sposoby rozwoju zewnętrznego,
Przesłanki wyboru rozwoju zewnętrznego na tle sytuacji w
sektorze i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa,
Rodzaje aliansów strategicznych,
Przejęcia i fuzje,
Zasady poszukiwania celu i zawierania transakcji,
Cele nabywcy i cele sprzedawcy,
Przyczyny niepowodzenia fuzji, przejąć i aliansów
strategicznych.
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
1
Sposoby rozwoju
Rozwój
wewnętrzny
Rozwój
zewnętrzny
Rozbudowa
istniejących
obiektów
Fuzje
Przejęcia
Inwestycje
typu
„green field
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Alianse
strategiczne
Zarządzanie strategiczne
2
Rozwój wewnętrzny a zewnętrzny
Rozwój wewnętrzny – sposób rozwoju polegający
na zwiększaniu jego potencjału poprzez
rozbudowywanie istniejącej firmy w formie np.
zwiększania zatrudnienia, remontów, zakupu
nowych linii produkcyjnych itp.
 Rozwój zewnętrzny – rozwój potencjału
przedsiębiorstwa w oparciu zewnętrznych
partnerów strategicznych,

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
3
Kiedy rozwój wewnętrzny?
W młodych sektorach,
 Kiedy przedsiębiorstwo realizuje strategię
dyferencjacji,
 Kiedy ma silną i zamkniętą kulturę,
 Kiedy dobrze zna nową branżę lub rynek,
 Kiedy nie dysponuje jednorazowo dużymi środkami
inwestycyjnymi.

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
4
Kiedy rozwój zewnętrzny?
Sektor ma nadmiar potencjału,
 Faza życia sektora jest zaawansowana,
 Trwa wyścig globalizacyjny w sektorze
 Przedsiębiorstwo wchodzi w branżę lub sektor
nieznany,
 Istnieją bariery wejścia niemożliwe do pokonania
samodzielnie.

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
5
POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW
FUZJA CZYLI POŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW TO SYTUACJA, KIEDY Z
DWÓCH LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW PRAWNYCH POZOSTAJE JEDEN
JEŻELI PODMIOTEM POZOSTAJĄCYM JEST JEDNO Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ
PRZEDSIĘBIORSTW PROCES TAKI NAZYWAMY FUZJĄ, INKORPORACJĄ
LUB WCIELENIEM
JEŻELI OBA ŁĄCZĄCE SIĘ PODMIOTY TRACĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ A
ZAMIAST NICH POWSTAJE NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PROCES TAKI
NAZYWAMY KONSOLIDACJĄ
WG Fuzje I Przejęcia przedsiębiorstw.Praca zb. pod red. W.Frąckowiaka
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
6
PRZEJĘCIE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Przejęcie polega na przeniesieniu kontroli
nad działalnością gospodarczą
przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów
do innej, przy czym przejmowane
przedsiębiorstwo nie traci osobowości
prawnej
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
7
Klasyfikacja form aliansów strategicznych

(…)

… przed wrogim przejęciem,
poprawa pozycji konkurencyjnej
MOTYWY ADMINISTRACYJNE: nakaz sprzedaży
MOTYWY MENEDŻERSKIE: nowe stanowiska
kierownicze, większa swoboda działania Źródło:Fuzje i przejęcia
przedsiębiorstw.Pod red. W.Frąckowiaka
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
19
MOTYWY MENEDŻERÓW PRZY TRANSAKCJACH
PRZEJĘCIA
Motyw budowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz