Zarządzanie strategiczne - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - wykład 2 - strona 1 Zarządzanie strategiczne - wykład 2 - strona 2 Zarządzanie strategiczne - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2.
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Co to jest analiza strategiczna?
Jakie są metody analizy otoczenia konkurencyjnego,
makrootoczenia i ocena pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa?
Co to znaczy pozycjonowanie strategiczne
przedsiębiorstwa?
Jak wykorzystywać analizy portfelowe?
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
1
Obszary analizy przedsiębiorstwa
MAKROOTOCZENIE
ekonomiczne
demograficzne
OTOCZENIE
KONKURENCYJNE
klienci
polityczne
PRZEDSIĘBIORSTWO
dostawcy
prawne
konkurenci istniejący
i potencjalni
społeczne
międzynarodowe
technologiczne
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
2
Sektor – to część przemysłu grupująca
przedsiębiorstwa wytwarzająca wyroby lub usługi
o podobnym przeznaczeniu i sprzedająca je na tym
samym geograficznie rynku
Sektor producentów samochodów osobowych w
Polsce,
 Sektor producentów płytek ceramicznych w Polsce,
 Sektor bankowości detalicznej w Polsce,
 Światowy sektor stoczniowy,
 Sektor przesyłek kurierskich w Warszawie.

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
3
Elementy analizy sektora
Cykl życia sektora,
 Potencjał globalizacyjny,
 Podatność na efekt doświadczeń,
 Pozycja na ścieżce ekonomicznej.

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
4
ANALIZA CYKLU ŻYCIA
SEKTORA POZWALA:

PROGNOZOWAĆ DYNAMIKĘ I RENTOWNOŚĆ SEKTORA
PROGNOZOWAĆ ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU SIĘ 5 SIŁ
KONKURENCJI
OPTYMALIZOWAĆ MOMENT I SPOSÓB WEJŚCIA DO
SEKTORA
WYKORZYSTYWAĆ RÓŻNICE W ZAAWANSOWANIU CYKLU W
RÓŻNYCH KRAJACH
OPTYMALIZOWAĆ STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ I
MARKETINGOWĄ
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
5
Procesy
globalizacji sektorów
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
6
EFEKT DOŚWIADCZEŃ
Jest to zjawisko spadku kosztów produkcji w
sektorze wraz ze wzrostem wielkości produkcji,
 Jest właściwością typową dla określonego sektora,
a nie tylko dla wybranych przedsiębiorstw,

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
7
Teoria efektu doświadczeń głosi, że
całkowity koszt jednostkowy produktu zmniejsza
się o stały procent każdorazowo, gdy
skumulowana wartość produkcji sektora podwaja
się,
 przy każdym podwojeniu się skumulowanego
przez sektor doświadczenia koszty spadają od
10 do 30%,

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
8
NA EFEKT DOŚWIADCZEŃ
SKŁADAJĄ SIĘ:
KORZYŚCI SKALI
 EFEKT SPECJALIZACJI I UCZENIA SIĘ
 EFEKT INNOWACJI
 EFEKT SUBSTYTUCYJI KAPITAŁU I PRACY

Źródło: G. Gierszewska, M. Romanowska., Analiza strategiczna

(…)


Analiza SWOT
Szanse
Zagrożenia
makro
makro
sektorowe
sektorowe
mocne strony
słabe strony
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
19
Analiza potencjału
konkurencyjnego przedsiębiorstwa
 Bilans strategiczny przedsiębiorstwa.
 Analiza łańcucha wartości.
Benchmarking.
 Analiza kluczowych czynników sukcesu.
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra…
… w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
21
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
inne
konserwacja
dostawy części zamiennych
naprawy
transport
Łańcuch wartości nabywcy
zysk
Produkcja
dystrybucja
inne
magazynowanie wyrobów gotowych
pakowanie
wykończanie
transport wewnętrzny
montaż
Faza przedprodukcyjna
magazynowanie części
produkcja podzespołów
inne
magazynowanie
transport do zakładu
zakupy podzespołów
zakupy surowców i materiałów
projektowanie wyrobów
badania i rozwój
Łańcuch wartości dostawcy
Łańcuch wartości przedsiębiorstwa
Funkcje pomocnicze
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
Polityka kadrowa
Strategia marketingowa
Strategia technologiczna
Strategia finansowa
Sprzedaż
Funkcje podstawowe
22
Benchmarking
Uczenie…
… profesjonalne
Wzrost i wstrząsy
Dojrzałość
Starzenie się
produkty konsumenckie
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Silna
Przeciętna
Słaba
Zarządzanie strategiczne
Pozycja konkurencyjna
49
Macierz BCG firmy WSM Krotoszyn
( europejski rynek komponentów
T.c. do
silnikowych, maj 1998 r.)
Wkładki
9%
wysoki
8%
13%
Prowadnice
żeliwne
Zespoły
remontowe
Docieraki
3%
T.c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz