Zarządzanie strategiczne - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - wykład 7 - strona 1 Zarządzanie strategiczne - wykład 7 - strona 2 Zarządzanie strategiczne - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7. Kontrola strategiczna
Na czym polega kontrola strategiczna?
 Jaka jest różnica między controllingiem
strategicznym a operacyjnym?
 Co to są informacje strategiczne?
 Jak pozyskiwać wykorzystywać informacje
strategiczne?
 Jak chronić informacje strategiczne?
 Na czym polega system wywiadu ekonomicznego
w przedsiębiorstwie?

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
1
Proces kontroli strategicznej
Strategiczny
nadzór
Kontrola założeń
Strategiczna kontrola
realizacji
Wdrażanie strategii
Formułowanie strategii
t0
t1
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
t2
Zarządzanie strategiczne
t
2
Rodzaje decyzji w
przedsiębiorstwie
Rodzaj decyzji
Decyzje operatywne
Decyzje taktyczne
Decyzje strategiczne
Ciągłość działania
Wyniki działania
Pozycja konkurencyjna
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa
Krótkookresowy –
Średniookresowy –
Długookresowy –
zazwyczaj mniej niż rok
obejmujący okres oceny
obejmujący okres potrzebny
wyników (jeden rok)
na alokację zasobów (3-5 lat)
Zapewnienie rentowności
Zapewnienie
Charakterystyka
1. Cel
2. Horyzont planowania
3. Funkcja
Zapewnienie płynności
finansowej
Rachunek płynności (wpłaty- Rachunek wyników
Analiza uwarunkowań
wypłaty =
4. Podstawowe instrumenty
konkurencyjności
strategicznych działalności,
(przychody-koszty =
nadwyżka/niedobór środków zysk/strata)
alokacja zasobów (pozycja
finansowych)
konkurencyjna)
5. Sposób ujęcia
Cząstkowy, szczegółowy,
problemów
Częściowy, szczegółowy,
analityczny
analityczny
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Globalny, ogólny,
szacunkowy
Zarządzanie strategiczne
3
Odwrócona piramida
informacyjna zarządzania
duża koncentracja
władzy,
decyzje strategiczne
dotyczące całej
organizacji
Decyzje
Władza
(linia ciągła)
władza rozproszona
i ograniczona,
decyzje wycinkowe
dotyczące realizacji
strategii i spraw
bieżących
szeroki zakres
tematyczny, informacje
zagregowane o małej
szczegółowości
poziom
strategiczny
Informacje
(linia przerywana)
poziom
taktyczny
ograniczony zasięg
tematyczny,
informacje bardzo
szczegółowe
charakteryzujące
konkretne sprawy
poziom
operatywny
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
4
Menedżer
Controlling
Miejsce controllingu w obszarach
zarządzania i kontroli
Kontroler
Źródło: International Group of Controlling (Hrsg.): Controller-Wörterbuch, 2. Auflage, Stuttgart 2001
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
5
Kontrola a controlling
Kontrola
Controling
koordynuje
wnioskuje naprawienie
nadzoruje
błędów
szuka winnych
doradza
wnioskuje pokrycie szkód
pomaga metodycznie
wnioskuje nałożenie kary
wnioskuje rozwiązania
wnioskuje zmiany
proponuje środki zaradcze
personalne
wnioskuje zmiany

(…)


Decyzje strategiczne
powtarzalne
niepowtarzalne
System
Informacji
Strategicznej
Baza
Informacyjna
Decyzji
Niepowtarzalnych
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
17
Elementy SIS-u

Pozyskiwanie informacji,

przetwarzanie informacji,

przechowywanie informacji,

przekazywanie informacji,

ochrona informacji.
Dr Sylwester Gregorczyk…
…,
•struktura w przekroju liniasztab,
•kultura,
•zarządzanie zasobami
ludzkimi
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Technika i operacje
•sprzęt,
•techniki informacyjne,
•sekwencje robocze,
•procesy robocze,
•systemy kontroli,
Ludzie
•umiejętności i zdolności,
•wyniki działania,
•odczucia, postawy,
•wartości
Źródło: K. Poznańska, Zarządzanie zmianami. Doskonalenie…

Zamrożenie polega na stabilizacji i integrowaniu zaszłych przekształceń. Pomagają w
tym mechanizmy:
• Integracji nowych reakcji z osobowością,
• Integracji nowych reakcji z systemem społecznym
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Źródło: E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie. CIM, Warszawa 1995
Zarządzanie strategiczne
30
Metody postępowania przy oporze…
… i w odniesieniu
do rodzajów działalności.
3. Określenie potrzeb informacyjnych różnych szczebli
zarządzania.
4. Zsynchronizowanie systemu controllingu z systemami:
rachunkowości finansowej, obiegu dokumentów
i systemów informacyjnych.
5. Wprowadzenie w ramach struktury organizacyjnej funkcji
zdecentralizowanego controllingu na poziomie jednostek
biznesowych oraz Głównego Controllera w Centrum
Zarządzania
Dr…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz