Zarządzanie firmą

note /search

Controlling wstępne zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

controlling Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzężenia zwrot...

Globalizacja przedsiębiorstw - Bank Światowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

G LOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW Stały wzrost bezrobocia, zniszczenie środowiska, zatruta żywność, choroby cywilizacyjne, wzrost motoryzacji, ilości śmieci, pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, przestępczość, uzależnien...

Łańcuch wartości - zarządzanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

ŁAŃCUCH WARTOŚCI SPIS TREŚCI: WSTEP. RÓŻNE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ. Metody początkowe. Metody aktualne. ŁAŃCUCH WARTOŚCI - DEFINICJA. System dostarczania wartości. Łańcuch funkcji przedsiębiorstwa. Łańcuch wartości dodawanej. ...

Macierze - ocena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1799

Macierz BCG Najbardziej znana jest analiza zainicjowana przez firmę doradczą Boston Consulting Group, utworzoną przez Bruce Hendersona, w następstwie badań prowadzonych nad ...

Formatka do case'a Elektronik- Identyfikacja problemów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

Identyfikacja problemów z wdrażaniem zmian w organizacji pracy firmy oraz propozycje rozwiązania problemu: Proponowana zmiana Identyfikacja problemu jej wdrożenia Propozycja/metoda pokonania oporu wobec zmian Stworzenie i modyfikacja struktury organizacyjnej Mierzenie efektów pracy i ocenianie pr...

Formatka do case'a Elektronik- diagnoza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1561

Diagnoza: Wspólnicy/ pracownicy Stanowisko Zakres obowiązków Kwalifikacje Cechy charakteru Pozostałe informacje Jan Obrotnicki prezes transport towarów z hurtowni w Warszawie, rzadziej z Lublina; handel i naprawa sprzętu AGD i RTV; prowadzenie całej dokumentacji i rozliczeń z urzędami przejęcie o...

Formatka do case'a Elektronik- Profile menedżerskie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

Profile menedżerskie (dotyczy Zarządu): Wspólnicy/ pracownicy Mocne strony Słabe strony Obrotnicki Szybki w działaniu; posiada zdolności przywódcze; posiada kontakty spoza organizacji, np. zna burmistrza Ma kłopoty z uznawaniem racji innych ludzi; nie lubi przekazywać innym kontroli; nie podporzą...

Formatka do case'a Elektronik- rozwój firmy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302

Rozwój firmy (najważniejsze wydarzenia w ujęciu chronologicznym): przyjęcie do spółki nowego członka- Robotnickiego zakup samochodu dostawczego wprowadzenie dodatkowej usługi- bezpłatny transport zakupionego sprzętu do miejsc oddalonych do 30km od sklepu otwarcie nowego sklepu w centrum Miastecz...

Menadżer -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Menadżer : Pełni funkcje - planuje, organizuje, motywuje i kontroluje Pełni różne role: Interpersonalne ( Np. reprezentuje, prowadzi ) Informacyjne ( Np. poszukuje, informuje, przekazuje ) Decyzyjne ( Np. o podziale zasobów, rozwoju firmy ) Współczesny menadżer doskonały : Powinien posiadać p...

Sprawy organizacyjne -zaliczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Sprawy organizacyjne : Zaliczenie - test jednokrotnego wyboru Lista obecności od czasu do czasu - nie robi nic złego, ale w przypadku poprawy zaliczenia może pomóc Jeśli ktoś nie zda w I terminie zaliczenia to nie wpisuje ocen niedostatecznych, dopiero w II terminie wpisuje ocenę niedostateczną ...