Zarządzanie firmą - strona 2

Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Ergonomia - przystosowanie pracy do człowieka, aby nie było przeciążeń: Czas zajęć nie jest korzystny dla organizmu Zarządzanie - na dobry początek : „Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić” (

Zarządzanie organizacją -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Temat: Zarządzanie organizacją. „ Całość to więcej niż suma części” Arystoteles Organizacja jest to pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do prowadzenia całości. T. Kotarbiński Organiza...

Przewodzenie motywowanie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: PRZEWODZENIE - MOTYWOWANIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne KONTROLOWANIE ORGANIZOWANIE Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PRZEWODZENIE PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd...

Kontrolowanie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: KONTROLOWANIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne KONTROLOWANIE ORGANIZOWANIE Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PRZEWODZENIE PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - motywowanie/ slajd nr 1 Kontro...

Wprowadzenie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Informacje organizacyjne dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej anna.zgrzywa-ziemak@ pwr.wroc.pl Konsultacje: • środa: • czwartek: 13.00 – 15.00, 14.45 – 16.45, bud. B1, pok. 307 (71) 3...

Model organizacji- definicja pojęcia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Model organizacji Definicja pojęcia Cechy wspólne organizacji – model organizacji Charakterystyka podsystemów organizacji Definicja pojęcia organizacji Organizacja w sensie instytucjonalnym system społeczno-techniczny utworzony sztucznie dla realizowania określonych misji, wartości i celów, ...

Jedostka- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Model organizacji - podsystem społeczny poziom jednostki poziom grupy poziom kultury organizacyjnej Jednostka w organizacji PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 2 Osobowość Co mają zrobić zwierzaki, Ŝeby zyskać odrobinę uwagi??!!! Osobowość to relatywnie stał...

Model organizacji - podsystem społeczny, wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 161
Wyświetleń: 588

Wykład 4 Model organizacji - podsystem społeczny poziom jednostki poziom grupy poziom kultury organizacyjnej Grupy w organizacji Grupa - co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla realizacji określonych celów. Dlaczego ludzie łączą się w grupy? Są przydzielani ...

Poziom kultury organizacyjnej- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Model organizacji: podsystem społeczny poziom jednostki poziom grupy poziom kultury organizacyjnej Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna ujmuje przedsiębiorstwo jako swego rodzaju system kulturowy. Organizacje rozwijają własne oryginalne wzorce, orientacje, systemy wartości i myśleni...

Struktura, technologia, otoczenie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Model organizacji: struktura organizacyjna Schemat organizacyjny PZ – Model organizacji: struktura, technologia, otoczenie/ slajd nr 2 Struktura organizacyjna Elementy konstrukcyjne: oddziały, wydziały, działy, stanowiska Powiązania: więzi słuŜbowe, doradcze, funkcjonalne PZ – Model or...