Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie a kierowanie -opracowanie - strona 1 Zarządzanie a kierowanie -opracowanie - strona 2 Zarządzanie a kierowanie -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ergonomia - przystosowanie pracy do człowieka, aby nie było przeciążeń:
Czas zajęć nie jest korzystny dla organizmu Zarządzanie - na dobry początek :
„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić” (przysłowie chińskie) Wprowadzenie do problematyki przedmiotu: Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauki o zarządzaniu
Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie manager/kierownik/przywódca
Zarządzanie ma dopiero 100 lat
Nauki o zarządzaniu nie są naukami ścisłymi, gdyż nie dają gotowych rozwiązań, są to nauki ekonomiczne Czym jest zarządzanie/kierowanie? Zarządzanie = kierowanie
„Sprawne zarządzanie jest sztuką pracowania poprzez innych.”
Nauki o zarządzaniu, to wiedza (nauka), czy tylko umiejętność (sztuka)
Kierowanie jest sztuką pracowania poprzez innych ludzi
Kierowanie polega na wskazywaniu dróg oraz kontroli działania podwładnych
Kierowanie, to pobudzanie ludzi do działania Definicje zarządzania : Zarządzanie to rodzaj kierowania, przy którym kierujący (zarządzający) ma uprawnienia zwierzchnika w stosunku do podlegających mu pracowników lub instytucji, wynikające bezpośrednio z własności środków produkcji albo nadane przez organy reprezentujące właściciela środków produkcji. Zarządzanie - polega na zapewnieniu warunków, by organizacja działała zgodnie ze swoimi założeniami, czyli realizowała swoją misję, osiągała zgodnie z nią cele i zachowywała niezbędny poziom spójności, umożliwiający przetrwanie, czyli wyodrębnienie z otoczenia oraz rozwój, czyli realizację misji i celów w przyszłości. J. Zieleniewski Poprzez kierowanie w znaczeniu ogólnym rozumie się działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje.
W węższym znaczeniu określa się, że kierowanie odnosi się wyłącznie do ludzi.
W ujęciu potocznym, a także w znaczeniu ogólnym kierowanie i zarządzanie są synonimami.
W każdym działaniu kierowniczym można wyróżnić trzy elementy:
Kierującego
Proces kierowania (oddziaływanie)
Kierowanego (istota żywa lub rzecz nieożywiona, Np. maszyna )
Kierujący -oddziaływanie Kierowany Różne nazwy osób kierujących rzeczami martwymi :
Kierowca (kieruje)
Majster
Operator
Maszynista (kieruje)
Kierujący zwierzętami:
Treser
Woźnica (powozi)
Kierujący samolotem  pilot (steruje) Kierowanie a zarządzanie :
Pojęcie „kierowanie” ludźmi jest pojęciem szerszym od „zarządzania”, ponieważ dotyczy całego obszaru przedsiębiorstwa (wszystkich stanowisk kierowniczych).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz