Poziom kultury organizacyjnej- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziom kultury organizacyjnej- wykład - strona 1 Poziom kultury organizacyjnej- wykład - strona 2 Poziom kultury organizacyjnej- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Model organizacji: podsystem
społeczny
poziom jednostki
poziom grupy
poziom kultury organizacyjnej
Kultura organizacyjna
Kultura organizacyjna ujmuje przedsiębiorstwo jako
swego rodzaju system kulturowy.
Organizacje rozwijają własne oryginalne wzorce,
orientacje, systemy wartości i myślenia wraz z
wyraŜającymi je symbolami, które wyciskają swoje piętno
na zachowaniu pracowników wobec organizacji (w jej
wnętrzu) i jej otoczenia (na zewnątrz).
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 2
Poziomy kultury wg E.H. Scheina
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 3
Jak powstaje kultura
organizacyjna?
Kultura organizacyjna powstaje w wyniku
długotrwałego procesu uczenia się i posiada
swoją historię.
Czy kulturę moŜna zmieniać?
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 4
Typy kultury wg Deala i Kennedy’ego
Kultura „wszystko albo nic"
Kultura „chleba i igrzysk"
Analityczna kultura przedsięwzięć
Kultura procesu
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 5
Wymiary kultury organizacyjnej
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 6
Siła kultury organizacyjnej
O silnej kulturze mówi się w sytuacji, kiedy:
charakteryzuje się ona wysokim stopniem
wyrazistości wzorców orientacji i wartości, które
przekazuje
wysoki jest jej stopień upowszechnienia
kulturowe wzorce zostały głęboko przyswojone
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 7
Zalety i wady silnych kultur
Zalety
Ukierunkowanie działań
przez redukcję złoŜoności
Sprawna sieć komunikacyjna
Szybkie przetwarzanie
informacji
Wady
Tendencja do zamykania się
w sobie
Blokowanie nowych
orientacji
Bariery we wdroŜeniach
Przyśpieszone wdraŜanie
Utrwalenie się tradycyjnych
wzorców sukcesu
planów
Kolektywna postawa uniku
Małe nakłady na kontrolę
Brak elastyczności
PZ – model organizacji: podsystem społeczny - kultura/ slajd nr 8
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz