Podstawy zarządzania - wykład 3 - podsystem społeczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 3 - podsystem społeczny - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 3 - podsystem społeczny - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 3 - podsystem społeczny - strona 3

Fragment notatki:

Model organizacji - - podsystem społeczny poziom jednostki  poziom grupy poziom kultury organizacyjnej PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 2 Jednostka w organizacji PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 3 Osobowość Osobowość  to  relatywnie stała  kombinacja cech  psychicznych, które  charakteryzują osobę. Co mają zrobić zwierzaki, Ŝeby zyskać odrobinę uwagi??!!! Introwertyczny właściciel,  ekstrawertyczne zwierzaki. PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 4 Cechy osobowości Model „wielkiej piątki”: ekstrawersja  Ŝ yczliwość sumienność stabilność emocjonalna otwartość na doświadczenia PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 5 Typy osobowości a zawody Malarz, muzyk, pisarz, dekorator  wnętrz. Pełen wyobraźni, nieporządny,  idealista, uczuciowy,  niepraktyczny. Artystyczny . Woli czynności  niejednoznaczne i niesystematyczne,  umoŜliwiające twórczą ekspresję. Adwokat, agent handlu  nieruchomościami, specjalista  public rełations,  menedŜer małej  firmy. Pewny siebie, ambitny,  energiczny, władczy. Przedsiębiorczy . Woli czynności  werbalne, stwarzające moŜliwości  wpływania na innych i zdobywania  władzy. Księgowy, menedŜer wielkiej  korporacji, kasjer w banku,  pracownik biurowy Przystosowujący się, Sprawny,  praktyczny, pozbawiony  wyobraźni, nieelastyczny. Konwencjonalny . Woli czynności  uregulowane przepisami,  uporządkowane i jednoznaczne. Pracownik socjalny, nauczyciel,  doradca, psycholog kliniczny. Towarzyski, przyjacielski,  gotowy do współpracy,  wyrozumiały. Społeczny . Woli czynności związane z  pomaganiem innym i ich  doskonaleniem. Biolog,  ekonomista,  matematyk,  dziennikarz. Analityczny, oryginalny,  ciekawy, niezaleŜny Dociekliwy . Woli czynności  wymagające myślenia, organizowania  i zrozumienia. Mechanik,  operator wiertarki,  montaŜysta, rolnik. Nieśmiały, rzetelny, wytrwały,  stabilny, przystosowujący się,  praktyczny. Realista.  Woli prace fizyczne,  wymagające umiejętności, siły i  koordynacji. Przykład zawodów Cechy osobowościowe Typ PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 6 Związki między typami osobowości Występują róŜnice pomiędzy poszczególnymi osobami  Mamy do czynienia z róŜnymi stanowiskami pracy Ludzie na stanowiskach zgodnych z ich typem osobowości są bardziej zadowoleni i mniej skłoni do rezygnacji z pracy Im bliŜej siebie znajdują się dwie orientacje,  tym są one bardziej zgodne.

(…)


(Cognition)
Skale postaw
Werbalne oświadczenia nt.
przekonań
„Jestem przekonany, Ŝe
mój szef faworyzuje
innych w biurze.”
Co to jest dysonans poznawczy?!
PZ – Model organizacji: podsystem społeczny - jednostka/ slajd nr 16
Postawy w pracy
Między postawami a zachowaniami związek jest niejednoznaczny!
Postawy kluczowe z perspektywy organizacji:
satysfakcja z pracy to przyjemny czy pozytywny stan emocjonalny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz