Kasjer

note /search

Czek (wiadomości podstawowe).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

- wierzyciel czekowy. Trasant - bank (nie jest dłużnikiem czekowym!!), bank jest kasjerem wystawcy w ramach...

Obrót gotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2779

, zatwierdzony przez kierownika jednostki i podany do wiadomości kasjera. Nie ma obowiązującego wzorca instrukcji...

Etyka w rachunkowości- test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Etyka w rachunkowowści
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3136

jednostki - wartość przejętych aktywów netto) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa Kasjer...

Opis operacji gotówkowych

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

wpłat i dokonywaniem wypłat gotówki; są obsługiwane jednoosobowo przez kasjera, który ponosi pełną...

Operacje gotwkowe

 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

wpłat i dokonywaniem wypłat gotówki; są obsługiwane jednoosobowo przez kasjera, który ponosi pełną...

Kazus 3 zaoczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

ujęci. Na rozprawie sąd przesłuchał, w charakterze świadka, głównego kasjera banku, który stwierdził...