Etyka w rachunkowości- test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 3710
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka w rachunkowości- test - strona 1

Fragment notatki:

Zaznacz zdanie prawdziwe:
Etyka zawodowa w rachunkowości ma służyć:
Klasyfikacji oszustw finansowych ze względu na kwotę przychodów, które w wyniku oszustw może stracić potencjalnie przedsiębiorstwo
wykształceniu wrażliwości na aspekty etyczne pracy w rachunkowości
ocenie różnych systemów etycznych moralnych), którymi posługują się w swojej pracy księgowi
Podstawowa zasada, której w swojej pracy powinna przestrzegać osoba świadcząca usługi rachunkowości (pracownik, osoba prowadząca biuro rachunkowe itp.) istotności przychodów i kosztów
jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej prezentowanego w sprawozdaniu finansowym
wypełniania poleceń przełożonych (lub klientów - w sytuacji prowadzenia biura rachunkowego) w zakresie świadczonych usług
Rozwiązując dylemat etyczny, który dotyczy pracy w rachunkowości należy kierować się przede wszystkim:
regulacjami prawa oraz tym, jak podjęta decyzja wpływa na inne osoby z przedsiębiorstwa oraz otoczenia przedsiębiorstwa instrukcjami otrzymanymi od przełożonych
doraźnymi potrzebami osób zarządzających podmiotem
Podstawowym celem sprawozdań finansowych jest:
dostarczenie informacji dal potrzeb kierownictwa
prognozowanie przyszłych wielkości gotówki, która znajdzie się w posiadaniu jednostki
dostarczenie przydatnych i wiarygodnych informacji zewnętrznym użytkownikom sprawozdań finansowych, a przede wszystkim właścicielom podmiotu
W dobie globalizacji Standarów rachunkowości, która skutkuje nowoczesnym i wysokiej jakości prawem obowiązującym na całym świecie, o jakości sprawozdań finansowych decydują przede wszystkim…
regulacje podatkowe danego kraju
nastawienie służb księgowych do dostarczania informacji właścicielom kapitału zaangażowanego w jednostce
kodeksy moralne osób pracujących w księgowości oparte na wartościach religijnych przez nich wyznawanych
Manipulowanie rezerwami w celu wpływania na wynik finansowy oznacza nie przestrzeganie zasady:
kontynuacji działalności
ciągłości
ostrożnej wyceny
Wartość firmy:
jest elementem nieidentyfikowanym majątku przedsiębiorstwa i przez to wymaga szczególnej staranności w zakresie jej ujawnienia i wyceny
jest elementem nieidentyfikowanym majątku przedsiębiorstwa i dla tego dal jej ujawnienia należy posługiwać się wyłącznie jasno określonym wzorem w ustawie o rachunkowości (wartość firmy = cena nabycia jednostki - wartość przejętych aktywów netto)

(…)

… przedsiębiorstwa i przez to wymaga szczególnej staranności w zakresie jej ujawnienia i wyceny
jest elementem nieidentyfikowanym majątku przedsiębiorstwa i dla tego dal jej ujawnienia należy posługiwać się wyłącznie jasno określonym wzorem w ustawie o rachunkowości (wartość firmy = cena nabycia jednostki - wartość przejętych aktywów netto) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Kasjer „pożycz” gotówkę z kasy i w tym celu generuje dokumenty, które nie potwierdzają rzeczywistych wydarzeń, które miały miejsce w jednostce. Przełożony kasjera główny księgowy, jest obserwatorem tych zdarzeń, ale nie reaguje ponieważ uważa, że skoro kasjer poniósł materialną odpowiedzialność za powierzony mu majątek jednostki, to nie ma potrzeby reagowania.
taka postawa stanowi zagrożenie w zakresie wypełniania funkcji…
… z kasy i w tym celu generuje dokumenty, które nie potwierdzają rzeczywistych wydarzeń, które miały miejsce w jednostce. Przełożony kasjera główny księgowy, jest obserwatorem tych zdarzeń, ale nie reaguje ponieważ uważa, że skoro kasjer poniósł materialną odpowiedzialność za powierzony mu majątek jednostki, to nie ma potrzeby reagowania.
taka postawa stanowi zagrożenie w zakresie wypełniania funkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz