Dylematy etyczne w rachunkowości- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dylematy etyczne w rachunkowości- wykład 3 - strona 1 Dylematy etyczne w rachunkowości- wykład 3 - strona 2 Dylematy etyczne w rachunkowości- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 3
„Prawda ma tylko jedną twarz, kłamstwo ma ich wiele” Karol Ludwik Monteskiusz
Podstawowe pojęcia
Rachunkowość kreatywna
Rachunkowość agresywna
Oszustwa finansowe
Rachunkowość kreatywna - wykorzystanie wolności osób, które sporządzają sprawozdanie finansowe (ustawodawca nie reguluje każdej kwestii, nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć);
dotyczy czterech grup zjawisk:
1. kreatywność - twórcze działanie mające na celu przedstawić jak najbardziej wiarygodne sprawozdanie finansowe (prawdziwy obraz)  zjawisko pozytywne
2. zastosowanie odpowiednich technik, aby pomiar (prezentacja) wielkości był zgodny z oczekiwaniami (potrzebami) producenta  zjawisko pozytywne lub negatywne (w zależności czy skutki decyzji są neutralne)
3. uwzględnianie w sprawozdaniu finansowym takich pozycji, które nie podlegały wcześniej regulacjom (najpierw praktyka coś wprowadza, potem pojawiają się regulacje dotyczące takich zjawisk)  zjawisko pozytywne lub negatywne
np. lista stałych klientów (jest już w standardach amerykańskich) - wartość, której nie widać w sprawozdaniu finansowym - nabywca przedsiębiorstwa musi za to zapłacić, a nie ma tego w aktywach.
4. oszustwa - prezentacja danych niezgodnych ze staniem faktycznym (możliwość w ramach swobody wybierania rozwiązania, które jest wygodne i zgodne z prawem ale nie wpisuje się w zasadę rzetelnego obrazu)  zjawisko negatywne
Rachunkowość agresywna - wykorzystywanie nieuregulowanych kwestii w prawie (luk), naciąganie przepisów do swoich potrzeb
Oszustwa finansowe - postępowanie niezgodne z prawem
Neutralność - pokazanie informacji w sposób niezniekształcony
Tylko 5% oszustw daje się wykryć.
Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji, w których występują dylematy etyczne
Grupy:
1. kulturowe 2. zawodowe
3. branżowe
4. organizacyjne
Stanowisko zajmowane w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
Stopień socjalizacji przedsiębiorstwa
Sposoby pracy (czy pracownik tylko ukierunkowuje się na cele własnego działu, czy patrzy też jak jego decyzje wpływają na inne działy/osoby/całe przedsiębiorstwo  konieczność wyjścia poza schematy postępowania)
Lata pracy i wiek osób badanych (osoby młode są bardziej skłonne do zmieniania, naciągania zasad moralnych - skróty moralne, osoby starsze zawodowo czują stabilność swojej pozycji


(…)

… dylematów etycznych
Czynniki kulturowe (np. w USA wręczanie prezentów postrzegane negatywnie, w Egipcie - pozytywnie)
Pojmowanie odpowiedzialności społecznej
Zasady wyznawanej religii
Inne: sposób postrzegania prawa obowiązującego w danym kraju, edukacja w zakresie etyki zawodowej, zwyczaje w branży, predyspozycje psychologiczne
Proces decyzyjny „Charakterystyka” oszusta
Pracownik przedsiębiorstwa z działu…
… cenach
- nieujęcie faktury sprzedaży
- rabaty posprzedażne dla wybranych kontrahentów
- nierówne traktowanie klientów
- przejmowanie płatności przez pracowników
- niestandardowe terminy płatności
Wykorzystanie majątku firmy:
- sprzeniewierzenie majątku
- wykorzystanie majątku firmy do celów prywatnych
Materialność z punktu widzenia całego sprawozdania finansowego
Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości
… księgowego rozliczenia połączenia
- wartość firmy / ujemna wartość firmy
- rezerwy , restrukturyzacja
Zapasy:
- manipulowanie wyceną zapasów,
- wpływanie na koszt własny sprzedaży
- nierzetelne protokoły inwentaryzacyjne
Środki pieniężne:
- generowanie fałszywych dokumentów,
- przejmowanie płatności klientów,
- „pożyczanie” gotówki
Fałszerstwa za pomocą arkuszy kalkulacyjnych:
- łatwość manipulacji w pliku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz