Funkcje Banku Centralnego we współczesnej gospodarce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje Banku Centralnego we współczesnej gospodarce - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje Banku Centralnego we współczesnej gospodarce.
Bank Polski w Warszawie powstał w 1828 roku.
Funkcje jakie pełni we współczesnej gospodarce Narodowy Bank Polski, czyli Bank Centralny:
Bank Banków- w związku z tą funkcją, każdy z banków komercyjnych musi posiadać rachunek w Banku Centralnym, na którym gromadzone są rezerwy obowiązkowe. Rachunek ten służy również do rozliczania należności z innymi bankami komercyjnymi. Bank Centralny zaopatruje banki w płynność, przeprowadza operacje otwartego rynku oraz wpływa na ilość pieniądza w obiegu.
Instytucja Emitująca Pieniądz- odpowiada za emisję pieniądza(emituje banknoty i monety). W Polsce produkcją zajmuje się wytwórnia. Do obiegu wprowadzane są pieniądze w wartości nominalnej, a zyskiem jest różnica pomiędzy wartością nominalną, a kosztem wyprodukowania.
Bank Państwa- w zamian za przywilej emisji emisji Bank Centralny dawniej musiał wspierać Państwo pożyczkowo. Obecnie nie pełni tej funkcji bezpośrednio. Może on kupować na rynku wtórnym papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.
Bank Centralny przechowuje rezerwy państwa, m.in. złoto, oraz zarządza tymi rezerwami. Prowadzi również kasową obsługę budżetu państwa- zarządzanie rachunkami dla instytucji państwowych. Do Banku Centralnego wpływają dochody oraz dokonywane są z rozchody z rachunku Skarbu Państwa- Bank Centralny pełni funkcję kasjera. Prowadzi on również rachunki obrotów walutowych z zagranicą oraz rachunek zadłużenia państwa. Ponadto Bank Centralny prowadzi badania koniunktury oraz politykę pieniężną- ustalane są tu m.in. podstawowe stopy procentowe operacji otwartego rynku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz