Wykład - solidarność wierzycieli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - solidarność wierzycieli - strona 1 Wykład - solidarność wierzycieli - strona 2

Fragment notatki:

SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI (czynna)
Art. 367. § 1. Kilku wierzycieli może być uprawnionych w
ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do
rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z
wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność
wierzycieli).
§ 2. Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego
wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych.
Jednakże w razie wytoczenia powództwa przez jednego z
wierzycieli dłużnik powinien spełnić świadczenie do jego
rąk.
Dłużnikowi przysługuje swobodny wybor, ktoremu wierzycielowi będzie świadczył.
Swoboda trwa do czasu wytoczenia powodztwa przez 1 z wierz. - dł. ma odtąd obowiązek
spełnić świadczenie temu, ktory wytoczył powodztwo (koncentracja zobowiązania
solidarnego).
2
Art. 369. Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z
ustawy lub z czynności prawnej.
Solidarności się nie domniemywa. Gdy nie wynika to wyraźnie z czynności prawnej lub przepisu ustawy to
solidarności nie ma i działa zasada podziału zobowiązania. Przykłady przepisow wprowadzających solidarność
(dotyczy tylko solidarności biernej, solidarności wierzycieli kodeks nie przewiduje):
Art. 370. Jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie
dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane
solidarnie, chyba że umówiono się inaczej.
Art. 441. § 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich
odpowiedzialność jest solidarna.
Art. 864. Za zobowiązania spółki wspólnicy
odpowiedzialni są solidarnie.
Art. 1034. § 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.
Może być jednak tak, iż mimo braku podstaw dla przyjęcia solidarności dana sytuacja
ukształtuje się tak jakby zachodziła solidarność bierna. Będzie tak np. gdy kilka osob będzie
odpowiadało za tę samą szkodę, ale każda na innej podstawie - każdy będzie zobowiązany do
naprawienia całej szkody, ale nie będzie między nimi zachodziła solidarność (nie znajdzie
zastosowania 441. §1.). Jeżeli jedna z tych osob naprawi szkodę to zwolni od obowiązku
pozostałe, ale nie dlatego że zachodziła solidarność, ale dlatego że interes wierzyciela
zostanie zaspokojony.
Taki przypadek odpowiedzialności określa się mianem odpowiedzialności in solidum lub
solidarności nieprawidłowej.
np.: Kasjer ma pilnować pieniędzy, to są jego obowiązki. Zaniedbał to i nie zamknął

(…)

… podmioty. Ścisła więź solidarna.
2. 2. Jeden wierzyciel i trzech dłużnikow i są trzy linie od każdego z dłużnikow do
wierzyciela. Są trzy stosunki samodzielne połączone klamrą solidarności. Sytuacja
każdego z dłużnikow względem wierzyciela jest niezależna. Nie ma tożsamości.
U nas przyjmuje się konstrukcję zobowiązania solidarnego „luźnego”. Istnieje kilka
względnie niezależnych stosunkow zobowiązań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz