Wprowadzenie- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie- wykład - strona 1 Wprowadzenie- wykład - strona 2 Wprowadzenie- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Informacje organizacyjne
dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
Instytut Organizacji i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej
anna.zgrzywa-ziemak@ pwr.wroc.pl
Konsultacje:
• środa:
czwartek:
13.00 – 15.00,
14.45 – 16.45,
bud. B1, pok. 307
(71) 320 35 02
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 1
Plan wykładu

Istota organizacji i zarządzania

Model organizacji

kierowanie

Kierownik i zarządzanie

motywowanie do pracy

Podejmowanie decyzji

Przewodzenie:

Kontrolowanie

Zarządzanie międzykulturowe

Etyczny i społeczny kontekst
kierowniczych

Planowanie strategiczne
i operacyjne

Organizowanie: typy struktur i
zarządzania
czynniki strukturotwórcze

Zapewnienie obsady kadrowej
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 2
Literatura

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996

Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002

Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza PWr,
Wrocław 2001

Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996

Szeloch M. Podstawy organizacji i zarządzania, CL Consulting i Logistyka,
Wrocław 2004

Zarządzanie. Teoria i praktyka (red.Koźmiński A.K., Piotrowski W.), PWN,
Warszawa 1998
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 3
Współczesny świat jest światem
organizacji
Istotą współczesnych społeczeństw jest „organizacyjność”.
Przejawia się ona we wszechobecności i ich niezbędności
w naszym życiu.
Dlaczego?
 Przede wszystkim organizacje, przezwyciężając granice
naszych możliwości jako jednostek, umożliwiają nam
realizację celów, których osiągniecie bez nich byłoby
trudniejsze lub nawet niemożliwe.
Co zrobić by
 A ponadto:
duże i małe
organizacje jak
 Organizacje przechowują wiedzę
najskuteczniej
 Organizacje tworzą kariery
zaspokajały
nasze potrzeby?!
 Organizacje wpływają na otoczenie
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 4
Różne organizacje mają wiele cech
wspólnych
Otoczenie
Funkcje zarządzania:
Cele
i zadania
Ludzie
• planowanie
Zarządzanie
• organizowanie
• przewodzenie
Struktura
formalna
Technologia
• kontrolowanie
Otoczenie
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 5
Luka między powszechnością organizacji
a poziomem rozwoju nauki
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 6
Kierunek naukowego zarządzania
„istnieje najlepszy sposób wykonywania każdej roboty i ten
najlepszy sposób zawsze może być wyrażony z pomocą
pewnych reguł”


Prowadzono systematyczne badania nad związkiem
między pracownikiem, maszyną i zadaniem. Celem
badań był wzrost indywidualnej wydajności pracy!
F. Taylor
Bazowano na następujących zasadach:
1.
2.
3.
4.
Naukowe opracowanie każdego elementu pracy ludzkiej
Opracowanie pisemnych standardów wykonania każdej
czynności
Naukowy dobór oraz stopniowe szkolenie i doskonalenie
robotników
Ustalenie norm pracy i opracowanie systemu wynagradzania
od zadania
Wzrost
specjalizacji!
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 7
Blaszana Liza H. Forda
Model T
H. Ford
PZ – Wprowadzenie/ slajd nr 8
Pierwsza na świecie linia montażowa
Dzięki ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz