Podstawy zarządzania - wykład 4 - Model organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 4 - Model organizacji  - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 4 - Model organizacji  - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 4 - Model organizacji  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4 Model organizacji - podsystem społeczny poziom jednostki  poziom grupy poziom kultury organizacyjnej Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 2 Grupy w organizacji Grupa -  co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze  sobą w regularne stosunki dla realizacji  określonych celów. Dlaczego ludzie łączą się w grupy? Są przydzielani do grup Przyciąganie interpersonalne Działania grupowe Cele grupowe Zaspokajanie potrzeb Korzyści instrumentalne Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 3 Cechy grup Struktura ról  Normy zachowań Pozycja  Wielkość grupy Spójność grupy Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 4 Zespoły a grupy robocze  Grupa robocza  – grupa, w której interakcje słuŜą głównie dzieleniu się informacjami i  podejmowaniu decyzji pomagających kaŜdemu  członkowi wywiązać się ze swoich obowiązków. Zespół –  grupa wykonująca pracę wspólną,  wymagającą wspólnych wysiłków, generująca  pozytywny synergizm. Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 5 Zespół a grupa robocza Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 6 Typy grup w organizacjach Prezes Kierownik projektu Kierownik projektu Kierownik projektu Wiceprezes Wiceprezes Wiceprezes Doradca prawny Komitet wykonawczy grupa nieformalna grupa funkcjonalna grupa zadaniowa Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 7 Typy zespołów w organizacjach Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 8 Typy grup Grupy nieformalne lub grupy interesu  – grupy tworzone przez jej  członków dla realizacji celów, które nie muszą mieć związku z celami  organizacji, ich horyzont czasowy jest nieokreślony Zespoły funkcjonalne  – zespoły tworzone przez organizację dla  osiągnięcia pewnej liczby celów organizacji; ich czasowy horyzont jest  nieograniczony (= grupa funkcjonalna) Zespoły problemowe  – grupy powoływane przez organizację dla realizacji  względnie wąskiego zakresu celów w określonym lub domyślnym  horyzoncie czasowym (= grupa zadaniowa) Zespoły samokierujące (grupy autonomiczne) Zespoły interfunkcjonalne (międzyfunkcjonalne) Zespoły wirtualne Podstawy Zarządzania – wykład 4/ slajd nr 9 Procter and Gamble  to globalna grupa                     kapitałowa wytwarzająca dobra konsumpcyjne, głównie  kosmetyki i środki higieny osobistej. Zatrudnia 110 tysięcy  pracowników. W 1968 r. zbudowano w Limie w stanie Ohio nową fabrykę środków do prania, naleŜącą do koncernu Procter and Gamble, w której na szeroką skalę wprowadzono  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz