Zarządzanie firmą - strona 3

Kierownicy i zarządzanie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Kierownicy i zarządzanie Czy oni są kierownikami? Steve Ballmer – prezes Microsoft Jan Kowalski – prezes hurtowni Lech Kaczyński Tadeusz Więckowski PZ – Kierownik i zarządzanie/ slajd nr 2 Kim są kierownicy? Otoczenie Cele i zadania Ludzie Zarządzanie Struktura formalna Kierownik to...

Podejmowanie decyzji- wykłady

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Podejmowanie decyzji istotą pracy menedŜera Decyzja jest dla celowego działania tym, czym oddech dla Ŝycia. Nie moŜemy powstrzymywać oddychania, chociaŜ mamy pewien wpływ na jego głębokość i rytm. Nie moŜemy działać celowo, zanim wcześniej nie wybierzemy tego, co będziemy czynili. Rytm decyzj...

Planowanie- wykłady

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: PLANOWANIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne KONTROLOWANIE ORGANIZOWANIE Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PRZEWODZENIE PZ – Funkcje zarządzania: planowanie/ slajd nr 1 Proces planowania Wyznac...

Organizowanie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: ORGANIZOWANIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne KONTROLOWANIE ORGANIZOWANIE Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PRZEWODZENIE PZ – Funkcje zarządzania: organizowanie/ slajd nr 1 Organizowanie ma k...

Przewodzenie kierowanie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: PRZEWODZENIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne KONTROLOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie Przewodzenie jako funkcja zarządzania Przewodzenie to taki sposób oddzi...

Formatka do case'a Elektronik- Proponowane zmiany w organizacji pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 119
Wyświetleń: 651

Proponowane zmiany w organizacji pracy: Stworzenie i modyfikacja struktury organizacyjnej Mierzenie efektów pracy i ocenianie pracowników Stworzenie regulaminów i procedur organizacyjnych Ustalenie miejsca i roli każdego z pracowników w organizacji: Usprawnienie procesu decyzyjnego Ustalenie p...

Zarządzanie firma - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1827

Przedmiot jest wykładany na Wyższej Szkole Bankowej, a prowadzi je prof. dr hab. Józef Koziński. Informacje zawarte w notatce to: struktura organizacyjna, wewnętrzne części organizacyjne, sposób powiązania wewnętrznych części organizacyjnych instytucji, typy struktury organizacyjnej, zasady bud...

Kształtowanie się stosunków międzyludzkich w firmie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

„ Kształtowanie się stosunków międzyludzkich w firmie ” Społeczne warunki pracy Społeczne warunki pracy - to czynniki z jakimi człowiek styka się w środowisku pracy, mogą one wywierać pozytywny, neutralny bądź negatywny wpływ na pracownika. Do warunków tych należy zaliczyć stosunki międzyludzkie ...

Formatka do case'a Elektronik- Aktualna struktura organizacyjna firmy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 105
Wyświetleń: 560

Aktualna struktura organizacyjna firmy (schemat, w tym stanowiska + krótki opis zakresu obowiązków na stanowiskach): Obrotnicki prezes Milczkiewicz wiceprezes Wygodnicki wiceprezes Robotnicki Wspólnik, pracownik Sebastian pracownik pra Maria pracownik Pani Obrotnicka pracownik prac ...

Zarządzanie firmą-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Danuta Burduk
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 112
Wyświetleń: 448

Zdefiniuj termin zarządzanie i opisz krótko jego funkcje. -Zarządzanie to sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie to: określenie optymalnej sekwencji przyszłych działań oraz środków niezbędnych do ich zrealizowania, tak ab...