Zarządzanie firma - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie firma - wykłady - strona 1 Zarządzanie firma - wykłady - strona 2 Zarządzanie firma - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot jest wykładany na Wyższej Szkole Bankowej, a prowadzi je prof. dr hab. Józef Koziński.
Informacje zawarte w notatce to: struktura organizacyjna, wewnętrzne części organizacyjne, sposób powiązania wewnętrznych części organizacyjnych instytucji, typy struktury organizacyjnej, zasady budowy struktur organizacyjnych, struktura obiektowa.

A także: struktura obiektowa oparta na rynkach docelowych, struktury dywizjonalne.

I. POJĘCIA
Struktura organizacyjna instytucji to jej podział na wewnętrzne części organizacyjne oraz sposób powiązania tych części w jednolitą całość (funkcjonującą jako jeden organizm)
Wewnętrznymi częściami organizacyjnymi instytucji są:
Stanowiska organizacyjne (pracy): na które składają się zadania możliwe do realizacji przez pojedyncze osoby, osoba realizująca te zadania (czasami osoby, np. wówczas, gdy zadania są realizowane w trybie wielozmianowym) oraz przydzielone do realizacji zasoby rzeczowe, finansowe i informacyjne (S); Komórki organizacyjne: na które składają się stanowiska organizacyjne powiązane według określonego kryterium i podporządkowane wspólnemu kierownikowi (KO);
Jednostki organizacyjne: na które składają się komórki organizacyjne powiązane według określonego kryterium i podporządkowane wspólnemu kierownikowi (JO); wszystkie te podmioty są bezpośrednio i podporządkowane naczelnemu kierownictwu (NK);
Sposób powiązania wewnętrznych części organizacyjnych instytucji w jedną całość obejmuje:
Kryteria powiązania (podobieństwo lub współzależność wykonywanych zadań):
Funkcjonalne
Obiektowe
Więzi organizacyjne (organizacyjne narzędzia wiązania w całość dwóch lub więcej wewnętrznych części organizacyjnych):
Hierarchiczne (służbowe, liniowe)
Funkcjonalne
Informacyjne
Techniczne
Właściwości struktury organizacyjnej konkretnej instytucji zależą także od:
Stopnia autonomii wewnętrznych organizacyjnych części instytucji
Liczby szczebli zarządzania
Typ struktury organizacyjnej instytucji jest zatem zdeterminowany przez:
Rodzaj wewnętrznych części organizacyjnych
Kryteria ich powiązania w całość organizacyjną
Więzi organizacyjnych użytych do powiązania ich w całość
Stopnia autonomii wewnętrznych części organizacyjnych
Liczby szczebli zarządzania. Za pomocą składników wymienionych wyżej w punkcie 5. można dokonać różnych typologii struktur organizacyjnych o zróżnicowanej zastosowalności w określonych sytuacjach.
II. TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH ZE WZGLĘDU NA KRYTERIA TWORZENIA I GRUPOWANIA WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI ORGANIZACYJNYCH
Zasady budowy struktur organizacyjnych
Zasada unikania niedoorganizowania: rozwiązania z zakresu struktury organizacyjnej powinny być ustalone jasno i jednoznacznie:
jednoosobowe kierownictwo, jednolitość zarządzania, odpowiedni do sytuacji podział zadań pod względem precyzji i odpowiedzialności
odpowiedni do sytuacji stopień autonomii wewnętrznych części organizacyjnych

(…)

… celem zapewnienia jednolitości funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Występuje powtarzalność przynajmniej niektórych funkcji rzeczowych na poziomie operacyjnym (dywizji) i strategicznym (w sztabie centralnym). Dyrekcje dywizji odpowiadają przed zarządem przedsiębiorstwa za realizację zadań rzeczowych oraz uzyskiwanie określonych wyników ekonomicznych.
Wysoki stopień formalizacji.
Grupa kapitałowa
Podział instytucji na wewnętrzne przedsiębiorstwa o statusie spółek kapitałowych (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzone według kryterium produktu, rynku geograficznego lub wyodrębnionych grup klientów (rynków docelowych) (można stosować więcej niż jedno kryterium)
Podmiotem zarządzającym grupą kapitałową jest spółka-matka (dominująca, zarządzająca, nadrzędna, macierzysta…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz