Typologia grup społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia grup społecznych - strona 1 Typologia grup społecznych - strona 2 Typologia grup społecznych - strona 3

Fragment notatki:

TYPOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Organizacja jest to świadomy, przemyślany i celowy typ współpracy między ludźmi a zwłaszcza system świadomie koordynowanej działalności dwóch lub więcej osób. Jej podstawowe elementy to: 1.      Wspólny, bezosobowy cel
2.      Motywy indywidualne
3.      Procesy komunikacji, dzięki którym między 1 i 2 elementem występuje lub przynajmniej może występować dynamiczna równowaga. Ponieważ w organizacji występują przynajmniej 2 elementy, nieodzowne jest ustalenie ich wzajemnych relacji. Określenie budowy wewnętrznej organizacji nazywamy strukturą. Jej elementami składowymi są:
-         stanowiska pracy
-         stanowiska organizacyjne
-         komórki organizacyjne
-         jednostki organizacyjne
Pomiędzy elementami struktury zachodzą zależności organizacyjne:
-         służbowe
-         funkcjonalne
-         techniczne
-         informacyjne
Układ elementów struktury wraz z wiążącymi je relacjami to statyczna strona struktury organizacyjnej. Stanowi ona konstrukcję, w której realizowane są podstawowe funkcje instytucji. Statyczna struktura organizacyjna dopełniana jest strukturą dynamiczną, czyli logicznym i czasowym podziałem czynności oraz przebiegów procesów pracy wykonawczej i zarządzania. Podstawową funkcją struktury organizacyjnej jest regulacja czyli porządkowanie. Polega ona na strukturyzacji elementów przez rozczłonkowanie organizacji na grupy i kategorie, a także piony i komórki organizacyjne. Dokonywana jest także strukturyzacja działań organizacyjnych. Struktura organizacyjna ma stwarzać takie warunki funkcjonowania by zapewnić ciągły wzrost efektu organizacyjnego współdziałania elementów składowych organizacji. Na kształt struktury organizacyjnej wpływają czynniki, które podzielone zostały na 3 grupy:
-         strategia
-         czynniki zewnętrzne
-         czynniki wewnętrzne
Wpływ tych czynników jest zróżnicowany i może mieć charakter:
-         pośredni (określone czynniki wytyczają obszar zbioru dopuszczalnych rozwiązań) -         bezpośredni (jednoznaczna zależność pomiędzy określonym czynnikiem a wybranym rozwiązaniem strukturalnym).
Struktura organizacyjna musi godzić własne cechy z właściwościami kultury organizacyjnej instytucji. Podstawą wyróżniania modeli struktur organizacyjnych są kryteria rozczłonkowania organizacji. Zastosowanie konkretnego kryterium decyduje o wyborze określonej formy konfiguracji organizacyjnej, wskazującej na to jak w danej instytucji dokonany został podział pracy.

(…)

… informatycznych, realizując kampanię reklamującą nowy produkt lub firmę.
 
Struktury złożone
W wielkich przedsiębiorstwach, składających się z wielu względnie autonomicznych jednostek, wykorzystujących wspólne zasoby, zasadne jest tworzenie struktur uwzględniających równocześnie dwa lub więcej kryteria rozczłonkowania organizacji na II szczeblu hierarchii organizacyjnej. Są to struktury: macierzowa i tensorowa…
… to, że na każdym szczeblu można zastosować inne kryterium. Obecnie rosną tendencje do wprowadzania na szczeble średnie oraz niższe hierarchii organizacyjnej kryterium projektowego, zaś na szczeblu naczelnego kierownictwa - kryterium czynnościowego.
Z zastosowaniem kryterium funkcjonalnego na II szczeblu hierarchii organizacyjnej wiąże się wybór następujących modeli struktur:
-         liniowej
-         funkcjonalnej
-         liniowo - sztabowej
 STRUKTURA LINIOWA
historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik ma jednego bezpośredniego zwierzchnika.
Droga służbowa jest prosta: pracownik zwierzchnik. Jest to droga zarówno podejmowania decyzji jak i przekazywania informacji.
 
Zalety struktury liniowej:
-         prosto i jasno określone zakresy uprawnień i odpowiedzialności
-         jednoznacznie określona hierarchia organizacyjna
-         łatwa koordynacja i kontrola -         szybkość podejmowania decyzji
-         poczucie stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach
-         możliwość szybkiego awansu efektywnych kierowników liniowych
-         efektywność w rozwiązywaniu konfliktów
Wady struktury liniowej:
-         pomijanie zasady specjalizacji
-         mała elastyczność i podatność na zmiany -         skłonność do biurokracji
-         niebezpieczeństwo zniekształcania informacji przez nadmiernie wydłużenie kanałów informacyjnych
-         nadmierna centralizacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schemat struktury liniowej.
 
 
STRUKTURA FUNKCJONALNA opiera się na zasadzie specjalizacji pracy kierowniczej. Każdy pracownik podlega wielu wyspecjalizowanym…
… się na nią zespoły projektowe powoływane do realizacji zadań o niepowtarzalnym, kompleksowym i innowacyjnym charakterze. Zespoły te mogą spełniać funkcje:
-         analityczno - diagnostyczną
-         wdrożeniową
-         organizatorską
-         techniczno - ekonomiczną
W zależności od specyfiki i zakresu realizowanego przedsięwzięcia struktura projektowa może przyjąć dwie podstawowe formy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz