Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

note /search

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Historia mediów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3633

(...)Od stycznia 1832 roku zaczęła wychodzić w Warszawie „Gazeta Codzienna", która początkowo bezbarwna zaczęła nabierać kolorów po zakupieniu jej w 1859 roku przez Leopolda Kronenberga, który powierzył redakcję Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Zmieniono następnie tytuł na „Gazetę Polską" ...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 3010
Wyświetleń: 8351

W pierwszym pliku przedstawiono treść wykładu nr 1, na którym omawiano m.in. następujące tematy: pojęcie, zadania i funkcje rachunkowości zarządczej; strategiczna i operacyjna rachunkowość zarządcza; rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa, klasyfikacje kosztów. W drugim pliku natomia...

Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6398

Informacje zawarte w notatce zawierają informacje takie jak: geneza nauki o organizacji, cel i przedmiot dyscypliny, rodzaje i typy organizacji, nurty w nauce o organizacji, organizacja, efekt organizacyjny, elementy otoczenia bliższego, cykl życia organizacji. A także: formy organizacyjno-pra...

Makroekonomia - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Makroekonomia
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 9044

Co to jest model ekonomiczny, ustrój gospodarczy, model ekonomiczny, koszt całkowity, koszt przeciętny, koszt zmienny, koszt marginalny( krańcowy ), koszt alternatywny.Model ekonomicznyModel ekonomiczny oparty jest na prawach idealizacyjnych, czyli twierdzeniach ...

Finanse publiczne - Rozchody publiczne

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 6545
Wyświetleń: 13321

"W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia części budżetowych: 1. dla przedsiębiorstw państwowych objętych programami restrukturyzacyjnymi 2. dla zadań ogólnych państwa spełniających ustawowe warunki 3. żadne z powyższych" "W strukturze dochodów podatkowych b...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5243

...a. Model anglosaski – opiera się na rynku kapitałowym (papierów wartościowych). Bardzo istotną rolę w tym modelu odgrywają banki inwestycyjne i różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Banki w tym modelu wykorzystywane są przede wszystkim do funkcji płatniczych i rozliczeń a także do zaspakaj...

Rachunek kosztów - komplet wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 5488

... Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne: 1. Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo-skutkowy z wielkością produkcji, 2. Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu p...

Rachunkowość zarządcza.

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 5859

...Współczynnik elastyczności kosztów (e) określa o ile procent zmieni się wysokość kosztów po zmianie rozmiarów działalności o 1% i wynosi dla kosztów: - zmiennych proporcjonalnych – 1, - zmiennych progresywnych - 1, - zmiennych degresywnych – 0 (…) … przy produkcji jednego produkt...

Wyjaśnienie o czcionce

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Systemy pisma
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

...Do momentu powstania druku książki były powielane ręcznie. Z tego względu były one drogie i niedostępne dla zwykłych ludzi. Historia druku rozpoczęła się w Chinach w VII w p.n.e. gdzie już stosowano pierwsze pojedyncze ruchome czcionki. Najstarszy drukowany tekst na świecie pochodzi z

Skuteczna komunikacja w biznesie - case study

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Skuteczna komunikacja w biznesie
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 6034

Case study Jesteś szefem firmy zajmującej się produkcją kosmetyków. Zatrudniasz 350 osób. Produkty firmy są cenione na rynku, receptury kosmetyków uzyskują każdego roku wyróżnienia branżowe. Przez 3 lata firma systematycznie zwiększała udziały w rynku średnio o 5%. W tym roku po raz pierwszy o...