Rachunek kosztów - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 5117
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - komplet wykładów - strona 1 Rachunek kosztów - komplet wykładów - strona 2 Rachunek kosztów - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:
... Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne:
1. Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo-skutkowy z wielkością produkcji,
2. Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu produkcji oraz porównaniu kosztów całkowitych dla tych dwóch poziomów,
3. Metoda analizy regresji (metoda najmniejszych kwadratów) – polega na znalezieniu takiego równania linii regresji (koszty całkowity-wielkość produkcji), aby suma kwadratów odległości między danymi rzeczywistymi a linią była najmniejsza,
4. Metoda analizy techniczno-technologicznej – zakwalifikowanie kosztów na podstawie znajomości procesów technologicznych, mechanizmów i przyczyn powstawania kosztów....


...Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing)
System ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych poprzez wprowadzenie usprawnień skracających czas wytwarzania produktów lub obniżających koszty.
Cel - nieustane „dążenia do perfekcji” (np. do osiągnięcie kosztów docelowych poprzez zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych lub procesów dostarczania usług)
Integralną częścią tego rachunku jest zarządzanie inicjatywami (usprawnieniami)
Rodzaje działań związanych z redukcją kosztów:
działania podejmowane po upływie trzech miesięcy od momentu wprowadzenia produktu na rynek (RKCD uzupełnia rachunek kosztów docelowych),
działania wykonane w związku z opracowaniem rocznego budżetu działalności przedsiębiorstwa (RKCD pozwała doprowadzić do ociągnięcia planowanego zysku poprzez redukcję ponoszonych kosztów).
Wychodząc od planowanego przyrostu zysku, określa się docelową roczną stopę redukcji kosztów, która powinna być ociągnięta w bieżącym roku budżetowym w skali całego przedsiębiorstwa.....


(…)

… odwzorowanie rzeczywistego procesu kształtowania kosztów: pomija się mniej istotne cechy, zachowuje się powiązania, stosuje się określone zasady i procedury Klasyfikacja modeli (odmian) RK
wg zakresu rzeczowego kosztów:
Rachunek kosztów pełnych,
Rachunek kosztów zmiennych, wg zakresu czasowego: Rachunek kosztów rzeczywistych,
Rachunek kosztów normalnych,
Rachunek kosztów postulowanych (planowanych i standardowych) wg zakresu przedmiotowego:
okresowy rachunek kosztów (przy produkcji masowej i wielkoseryjnej), zleceniowy rachunek kosztów (przy produkcji małoseryjnej i jednostkowej)
Wykład VI. Rachunek odpowiedzialności i rachunek kosztów działań
6.1 Decentralizacja zarządzania: pojęcie, zalety, wady.
6.2 Ośrodki odpowiedzialności i Rachunek odpowiedzialności
6.3 Rachunek kosztów działań - ABC Literatura
D. Sołtys - rozd. 9 E. Nowak Zaaawansowana .....- rozd. 9 i 10 A. Jaruga - RZ - r.2, 3, 6, 16 Porównanie metody tradycyjnej i ABC - przykład - A. Chmielewski „Jakich błędów unikniesz, stosując rachunek kosztów działań (ABC)” - Analiza i kontrola finansowa w praktyce - Wydawnictwo Wiedza i praktyka, Warszawa, 2009 Decentralizacja systemu zarządzania wyraża się w decentralizacji funkcji operacyjnych…
… produkcji w toku na koniec okresu Kalkulacja fazowa (półfabrykatowa)
Faza 1
Koszt zużycia materiałów + koszty przerobu fazy 1 = koszt półfabrykatów X
Faza 2
Koszt półfabrykatów X + koszty przerobu fazy 2 = koszt półfabrykatów Y
….. itd. do kosztu wyrobów gotowych
Wykład V. Modeli rachunku kosztów
5.1 Pojęcie modelu rachunku kosztów
5.2 Klasyfikacja modeli RK
5.3 Rachunek kosztów pełnych
5.4 Rachunek kosztów zmiennych
5.5 Rachunek kosztów standardowych
Literatura:
Z. Kes Rachunek kosztów - wykłady Moodle
D. Sołtys - rozd. 7 i 8.
Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne:
Metoda księgowa - rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo-skutkowy z wielkością produkcji,
Metoda odchyleń krańcowych - polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min…
… nie są osiągnięte
Wykład VIII. Problemowe rachunki kosztów - c.d.
8.1 Rachunek kosztów jakości
8.2 Koszty logistyczne Literatura:
Sołtys D. - r. 10 i 11 Jaruga A. -r.10 Kotapski R.-r.11 Sczypta P. - r.9.3 Strategiczne czynniki działalności przedsiębiorstwa:
- koszty,
- czas,
- jakość
Rachunek kosztów jakości (RKJ)
System ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością oraz przeprowadzanie analizy kształtowania się tych kosztów wraz z podejmowaniem działań na rzecz poprawy jakości i minimalizacji kosztów jakości
RKJ - Element zarządzania przedsiębiorstwem oparty na:
ustalaniu i analizie kosztów jakości,
określeniu miejsc powstania kosztów jakości,
planowaniu racjonalnego ograniczenia kosztów jakości
Zasada 1 : 100 - Koszt naprawy usterek i braków, wykrytych u klienta jest 100 razy…
…., koksownia:
K = 23.000 zł, Wu (smoła, gaz) = 3.000 zł => Kgł (koks)= 23.000 - 3.000 = 20.000 zł,
Wytworzono 100 t koksu => Kj = 20.000zł : 100t = 200 zł/t Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa (okresowa, remanentowa)
Kpz = Kptp + Ko - Kptk,
gdzie: Kpz - koszty produkcji zakończonej,
Kptp - koszty produkcji w toku na początek okresu (inwentaryzacja),
Ko - koszty okresu sprawozdawczego,
Kptk - koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz