Rachunek kosztów

note /search

Rachunek kosztów - komplet wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 5481

... Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne: 1. Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo-skutkowy z wielkością produkcji, 2. Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu p...

Rachunek kosztów - Działania tworzące wartość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5670

"Działania tworzące wartość- działania za które klient jest skłonny zapłacić są one potrzebne do produkcji wyrobu lub usprawnienia procesu, nie można ich poprawić uprościć czy zredukować ich zakresu, usprawiedliwiając to wysokością ponoszonych kosztów. Działania nietworzące wartości- działan...

Cele i obszary rachunkowości zarządczej - Kanał dystrybucji

 • Rachunek kosztów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

Cele i obszary rachunkowości zarządczej. Celem rach zarządczej jest dostarczanie informacji odpowiadających potrzebom specjalnym menagerów wszystkich poziomów zarządzania oraz pracowników decydujących o przyszłości a także pomiar dokonań pozwalający na szacowanie oraz ocenę realizacji celu podmi...

Rachunek kosztów- zadanie domowe ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3185

Zadanie domowe - ćwiczenia 4 Kalkulacja - inaczej rachunek kosztów jednostkowych (rachunek nośników kosztów). Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia wysokości kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji Koszt wytworzenia produ ktu obejmuje koszty pozostające w bezpośr...

Zadanie domowe - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 343
Wyświetleń: 952

Zadanie domowe - ćwiczenia 2 Definicja kosztu: Koszty - to wyrażone w pieniądzu zużycie aktywów, usług obcych, nakładów pracy pracowników oraz niektóre wydatki nieodzwierciedlające zużycia, związane z prowadzeniem działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu w celu osiągni...

Zadanie domowe - ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1890

Zadanie domowe - ćwiczenia 1 Ewidencja kosztów w jednostce gospodarczej może być prowadzona : Tylko w układzie rodzajowym Tylko w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym W układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym Koszty w układzie rodzajowym : Koszty układu rodzajowego : amorty...

Kalkulacja kosztów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429

Kalkulacja kosztów - rachunek nośników, rachunek kalkulacyjny. Kalkulacja kosztów to rachunek pieniężny składników przychodów i kosztów; odzwierciedla racjonalność Racjonalne działanie: Cel przy minimalnych nakładach, kosztach ( k (koszty) / w (cel, wynik) ) Założone nakłady, maksymalny wynik (w/k...

Klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1918

Klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów : Naturalna postać zużywanych zasobów (proste elementy procesu pracy): Koszty rodzajowe Sfery działalności : Koszty zakupu Koszty produkcji Koszty sprzedaży Koszty zarządzania Rodzaj działalności : Koszty działalności operacyjnej Koszty działaln...

Koszty -rozwinięcie pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

Koszty - pojęcie (Definicja kosztów) : Koszt alternatywny danego wariantu decyzyjnego obejmuje korzyści innego (ych) wariant (ów) Koszt ekonomiczny całkowity obejmuje koszty explicite (jawne) i koszt implicite (ukryte) Koszty ekonomiczne obejmują koszty księgowe i koszt alternatywny Koszt jawny to ...