Rachunek kosztów - Działania tworzące wartość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5628
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - Działania tworzące wartość - strona 1 Rachunek kosztów - Działania tworzące wartość - strona 2 Rachunek kosztów - Działania tworzące wartość - strona 3

Fragment notatki:

"Działania tworzące wartość- działania za które klient jest skłonny zapłacić
są one potrzebne do produkcji wyrobu lub usprawnienia procesu, nie można ich poprawić uprościć czy zredukować ich zakresu, usprawiedliwiając to wysokością ponoszonych kosztów.
Działania nietworzące wartości- działania których realizacja nie tworzy wartości dodanej dla klienta ale które są niezbędne do wykonania pracy tworzącej wartość
Są one potrze do produkcji wyrobu lub usprawnienia procesu ale można je poprawić uprościć lub zredukować ich zakres bez wywierania wpływu na satysfakcję klienta
Działania bezużyteczne- działania które nie dodają wartości a ich wyeliminowania klient nawet by nie zauważy."

"Rachunek kosztów jakości
System ewidencji, analizy i oceny kosztów związanych z zapewnieniem jakości na każdym etapie wytworzenia wyrobu i we wszystkich realizowanych procesach, a także system podejmowania działań służących poprawie jakości i optymalizacji kosztów jakości.
Optymalizować- aby koszty były jak najniższe i w swojej strukturze żeby były na korzyść kosztów zapewnienia."

RACHUNEK KOSZTÓW
Rachunkowość finansowa
Rachunek zasobów kalkulacja kosztu Majątkowych ( bilans) jednostkowego I wyników dla bilansu
rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza
Planowanie kontrola
Rachunek kosztów- system identyfikacji, pomiaru i przetwarzania informacji o kosztach dla celów:
Rachunkowości finansowej ( według wymogów sprawozdawczych)
Rachunkowości zarządczej ( zgodnie z potrzebami procesów zarządzania)
Rachunek kosztów ukierunkowany jest na cele wewnętrzne i zewnętrzne Podstawowe elementy, które charakteryzują rachunek kosztów, to:
Przedmiotem rachunku kosztów są koszty prowadzenia działalności gospodarczej
Podstawowym celem rachunku kosztów jest dostarczenie użytkownikom informacji ekonomicznych niezbędnych do oceny działalności przedsiębiorstwa i podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych
W systemie rachunku kosztów następuje przetwarzania informacji o wartości zużycia zasobów przedsiębiorstwa w związku z prowadzoną działalnością. Rozwój rachunku kosztów
/ od kalkulacji kosztów dl zarządzania kosztami/
Wprowadzony został na początku XX wieku
W ramach ewolucji stopniowo pojawiały się
- rachunek kosztów pełnych, pozwalający na rozliczenie wszystkich kosztów na produkowane wyroby
- rachunek kosztów standardowych, którego przedmiotem jest ustalenie i analiza odchyleń kosztów rzeczywiście poniesionych od kosztów standardowych- planowane, odchylenia korzystne, niekorzystne, dlaczego jest taka wielkość
- rachunek kosztów zmiennych umożliwiający analizę zmian kosztów w wyniku zmian wielkości lub struktury produkcji- zarządzanie kosztami, podejmowanie decyzji
- wielostopniowy, wieloblokowy i wielopoziomowy rachunek kosztów, mający na celu usprawnienie sterowania rentowności przedsiębiorstw wielowydziałowych o rozwiniętej strukturze asortymentowej. Rachunek kosztów przestaje odgrywać pasywna rolę systemu dostarczenia informacji, stając się integralną częścią procesu zarządzania:
- koszty postrzegane są w wymiarze strategicznym- polityka kosztowa w rachunkowości
- rachunek kosztów ma wspomagać świadome kształtowanie poziomu kosztów i kierowanie nimi, a także oddziaływanie na poziom i strukturę kosztów co wynika z konieczności optymalizacji poziomu kosztów diagności współczesnego przedsiębiorstwa- polityka kosztowa
zmienił swój charakter ze sprawozdawczego, na informacyjno- kontrolo- decyzyjny!!:
-A). ewidencyjny rachunek kosztów
-B). rachunki problemowe ( decyzyjn

(…)

… indywidualnego kosztu jednostkowego
- stosowana jest do kalkulacji skomplikowanych produktów jednostkowych lub seryjnych
- rodzaje : zleceniowa, asortymentowa, ABC ( rachunek kosztów działań)
Przyczyny poszukiwania nowych metod kalkulacji kosztów
W praktyce przedsiębiorstw obserwuje się od dłuższego czasu stały wzrost udziału kosztów wspólnych ( pośrednich) w kosztach ogółem, z uwagi na:
Rosnącą automatyzację…
… dla zlecenia 1 wynosi :
K bezpośrednie 920.000
+ k. wydziałowe 118.000
1.038.000
Zadanie 4.6 RZ Sojak str 154
a/ 640.000/2.000.000 = 0,32
zlecenie 1 1.030.000* 0,32 = 329.600
TKW = 2.000.000(K.bezp) + 640.000(k.pośr) = 2.640.000,-
b/ 396.000(k.zarządu)/2.640.000TKW= 0,15 c/ 127.000/85 = 1500 25+10+50=85
Etapy rachunku kosztów działań
Identyfikacja istotnych działań, występujących w danej firmie ( activites…
…)
Uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z jego wytworzeniem (zmienne koszty pośrednie produkcji powiększone o część stałych kosztów pośrednich produkcji, które odpowiadają ich wysokości przy typowym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych)
Kalkulacja decyzyjna
- wycena produktu uwzględnia sytuację decyzyjną ( np. ustalanie rentowności produktu, formułowanie polityki cenowej)
- może być ona oparta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz