Cele i obszary rachunkowości zarządczej - Kanał dystrybucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Cele i obszary rachunkowości zarządczej  - Kanał dystrybucji - strona 1  Cele i obszary rachunkowości zarządczej  - Kanał dystrybucji - strona 2

Fragment notatki:

Cele i obszary rachunkowości zarządczej.
Celem rach zarządczej jest dostarczanie informacji odpowiadających potrzebom specjalnym
menagerów wszystkich poziomów zarządzania oraz pracowników decydujących o przyszłości
a także pomiar dokonań pozwalający na szacowanie oraz ocenę realizacji celu podmiotu i
motywowanie pracowników. Jest również rozumiana jako system rachunków służących
odkrywaniu bardziej efektywnych obszarów działania; zatem informacje dostarczane przez
rach zarządczą powinny być istotne i ukierunkowane na przyszłość. W praktyce rach
zarządcza stanowi sformalizowany system pomiaru, gromadzenia, analizowania i
transformowania danych finansowych i nie finansowych umożliwiających wspomaganie i
koordynowanie
efektów
podejmowanych
działań
służących
realizacji
globalnego,
strategicznego celu podmiotu gospodarczego.
PODZIAŁ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ-spowodowany przez
nowe rozwiązania rach
zarzadczej dzieli się na dwa obszary:
1) obszar tradycyjnej rach zarządczej określany również mianem rach zarządczej
operatywnej. Obszar ten charakteryzują metody i techniki zorientowane na efektywne
zarządzanie firmą w krótkim okresie oraz pomiar zysku (cel dwóch pierwszych faz rozwoju)
2) natomiast wszystkie najnowsze zastos umożliwiające efektywna realizację koncepcji
zarządzania strategicznego oraz jego celu- wzrostu wart firmy zalicza się do drugiego obszaru
nazywanego strategiczną rach zarządczą.
Obiekt kosztów w rachunkowości zarządczej.
Wzrost
konkurencji
stwarza
konieczność
doskonalenie
informacji
o
kosztach
wykorzystywania zasobów. W działaniach tych konieczne jest stosowne rozszerzenie zakresu
obiektów, do których odnoszone są koszty o wszystkie obiekty zarządzania, czyli:

- procesy

- działania

- produkty

- klienci

- kanały dystrybucji

- projekty badawcze

- stanowisko pracy

- jednostki organizacyjne
Obiekty zarządzania wyznaczają zakres grupowania i kalkulacji kosztów i jako takie są
niezbędne dla zarządzających i powinny być mierzone w rachunkowości. Obiektem kosztów
staje się zatem dowolny przedmiot grupowania i kalkulacji kosztów istotny z punktu widzenia
podejmowania decyzji. Pozyskiwanie informacji o kosztach obiektów następuje poprzez
następujące etapy:

gromadzenie
danych
o
prostych,
naturalnych
elementach
zasobów
już
wykorzystywanych (koszty rzeczywiste) lub przewidywanych do wykorzystania (koszty
planowane);

przyporządkowanie ich do obiektów stanowiących przedmiot zainteresowania
użytkowników informacji;

odzwierciedlenie powiązań pomiędzy potencjalnymi obiektami kosztów.
Istotne
jest
zastosowanie
właściwego
pomiaru
zasobów
oraz
stosowne
ich
przyporządkowania do obiektów. Jakość informacji o kosztach obiektów determinuje
szacowane zasoby pozyskiwania informacji prawidłowej o mniejszej dokładności zamiast
informacji precyzyjnej, lecz niewykształconej w pełni.
Stopień trudności i jakości informacji o kosztach obiektów zależy od stopnia skomplikowania
prowadzonej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz