Rachunek kosztów - strona 2

note /search

Metody rozliczenia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1848

METODY ROZLICZENIA Metody rozliczania świadczeń wydziałów pomocniczych : Rozliczenie wg stawek rzeczywistych : Brak świadczeń wzajemnych Przynajmniej jeden wydział nie odbiera świadczeń wzajemnych Wszystkie wydziały świadczą sobie nawzajem usługi (uproszczone metody, układ równań) Rozliczenie wg...

Pojęcie bliskoznaczne kosztów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Pojęcie bliskoznaczne kosztów : Straty - bezekwiwalentne zmniejszenie się składników majątkowych Nakłady : Ilościowe zużycie czynników produkcji Dotyczą zużytych zasobów i powstania zobowiązań w kontekście przedsiębiorstwa, jednostki samodzielnie bilansującej, koszt przeciwstawiamy przychodom ze...

Rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1687

Rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych. Wydziały pomocnicze funkcjonują w przedsiębiorstwach z przeznaczeniem do obsługi zasadniczego procesu jednostki. Zazwyczaj efektem ich działalności są jednorodne produkty i koszty zebrane na tych kontach (wydziałów pomocniczych) są przerzucane na odbiorcó...

Rozliczenie kosztów wydziałowych metodą stawki planowej kosztu maszyno...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2429

Rozliczenie kosztów wydziałowych metodą stawki planowej kosztu maszynogodziny : Stawka planowana maszynogodziny dla trzech stanowisk wydziałów wynosi I - 100 II - 400 III - 200 W wydziale wytwarzane są wyroby a i b, które przechodzą w procesie produkcyjnym przez dwa stanowiska. Wyrób a przez s...

Specyfika kosztów wydziałowych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

Specyfika kosztów wydziałowych. Koszty wydziałów produkcji podstawowej : Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty ruchu maszyn i urządzeń : Amortyzacja maszyn i urządzeń produkcyjnych Materiały technologiczne i na potrzeby ruchu Paliwo technologiczne i na potrzeby ruchu Energia na potrzeby r...

Rachunek kosztów -opracowanie spraw organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1785

SPRAWY ORGANIZACYJNE Rachunek kosztów - zakres tematyczny : Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne Klasyfikacja kosztów Modele rachunku kosztów Systemy ewidencji kosztów (modele uproszczone i wynik finansowy) - nie będzie tego Rozliczanie kosztów - etapy, procedury Kalkulacja kosztów Nowocze...

Transformacja kosztów w systematycznym rachunku- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Transformacja kosztów w systematycznym rachunku. Etapy transformacji kosztów (I-IV) : Związane są z przejściem od kosztów rodzajowych do podatków a następnie określeniem kosztów kształtujących wynik. Nie wszystkie koszty rodzajowe mogą ...

Zadanie na egzaminie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1414

ZADANIE (KONSPEKT 44) !!! ZADANIE NA EGZAMINIE JEDEN WARIANT !!!: Przedsiębiorstwo przemysłowe obok działalności podstawowej prowadzi także pomocniczą zorganizowaną w ramach dwóch wydziałów: transportowego i remontowego. Obydwa wydziały wykonują usługi na rzecz wydz. produkcji podstawowej, a ponad...

Pytania egzaminacyjne - Rachunek kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2226

1. wzór na remanent końcowy 2. nowoczesne odmiany rachunku kosztów to... 3. etapy rozliczania kosztów bezpośrednich to... 4. jakie jest zastosowanie metody stabilizowanych narzutów kosztów wydziałowych? 5. na jakiej podstawie dobierany jest współczynnik

Podstawowe zagadnienia kosztów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1064

Elementy składowe rachunkowości: Księgowość Rachunek kosztów Rachunek wyników Sprawozdawczość Planowanie Rachunek kosztów - wyodrębniony podsystem informacyjny rachunkowości (jakie koszty poniósł podmiot, ile kosztowało wytworzenie produktu, jaka jest efektywność gospodarowania). To badanie i ...