Specyfika kosztów wydziałowych -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika kosztów wydziałowych -opracowanie - strona 1 Specyfika kosztów wydziałowych -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Specyfika kosztów wydziałowych. Koszty wydziałów produkcji podstawowej : Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty ruchu maszyn i urządzeń :
Amortyzacja maszyn i urządzeń produkcyjnych
Materiały technologiczne i na potrzeby ruchu
Paliwo technologiczne i na potrzeby ruchu
Energia na potrzeby ruchu maszyn i urządzeń
Remonty bieżące i średnie maszyn i urządzeń produkcyjnych
Płace i ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu urządzeń produkcyjnych Koszty ogólno-wydziałowe :
Amortyzacja środków trwałych
Materiały na potrzeby ogólnych wydziałów (opał, utrzymanie czystości)
Energia na potrzeby ogólno-wydziałowe (oświetlenie, ogrzewanie)
Remonty środków trwałych o charakterze ogólno-wydziałowym
Koszty BHP
Koszty transportu wewnątrz-wydziałowego
Płace i ubezpieczenia społeczne kierownictwa i administracji wydziałów, wydziały kontroli technicznej i pomocniczego personelu wydziałowego
Pozostałe koszty związane z utrzymaniem wydziału
Nawiązując do definicji kosztu wytworzenia zawartej w ustawie o rachunkowości możemy w sposób przybliżony dokonać wydzielenia kosztów zmiennych i ogólno wydziałowych. Rozliczanie kosztów wydziałowych :
Następuje z reguły na nośniki, jednostki kalkulacyjne Prawidłowość rozliczeń zależy od doboru podstawy rozliczeń
W praktyce podstawą rozliczeń kosztów wydziałowych są stosownie do specyfiki MPK:
Wynagrodzenia bezpośrednie
Koszty bezpośrednie
Maszynogodziny
Roboczogodziny
Różnorodność elementów składowych kosztów wydziałowych i wielorakość czynników je kształtujących powoduje trudności w odnalezieniu jednego klucza rozliczeń. Stąd wyróżnia się :
Wskaźniki kumulatywne indywidualne dla wydziału
Globalne, cząstkowe dla grup kosztów Technika rozliczeń :
Ustalenie wskaźnika narzutu
Ustalenie kwot kosztów dla poszczególnych nośników Metody rozliczeń są oparte na :
Rzeczywistych zmiennych wskaźnikach narzutu
Planowanych stałych wskaźnikach narzutu Metody planowanych wskaźników narzutu :
Ułatwiają, przyspieszają rozliczenia
Eliminują wpływ zmian w stopniu wykorzystania zdolności produkcyjnych na wielkość wskaźnika Odchylenia :
W ciągu roku nie są rozliczane, proporcjonalizowane
Bieżąco są odnoszone na koszt własny sprzedaży lub pozostałe koszty operacyjne
Rozlicza się je na produkty gotowe
Rozlicza się je na produkty gotowe i niezakończone

(…)

… stanowisk kosztów)
Planowanie czasu pracy (TK, TN, TE)
Obliczenie planowanej stawki kosztów na 1 maszynogodzinę:
S = Kpt / TN
Ta stawka jest liczona dla stanowisk oddzielnie.
Stanowiska grupuje się biorąc pod uwagę specyfikę i strukturę kosztów
Rejestracja czasu pracy w powiązaniu z nośnikami (czas * stawka)
Obliczenie kosztów przypadających na nośniki
Rozliczanie odchyleń
Efektem planowania kosztów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz