Produkty gotowe

Produkty gotowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

PRODUKTY GOTOWE Ewidencja produktów gotowych może być prowadzona przez daną jednostkę...

Zadanie domowe z rachunku wyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

kształtowania się wyniku finansowego: Koszty rodzajowe 4 000 Stan początkowy produktów gotowych 0 Stan końcowy...

Rachunkowość - operacje wynikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2044

. Produkcja w toku nie występuje. Produkty gotowe ewidencjonuje się według planowanego kosztu wytworzenia...

Wycena produktów pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Wycena produktów pracy Produkty gotowe oraz produkcję nie zakończoną wycenia się na poziomie...

Proces produkcyjny - omówienie

 • Ewa Ciszyńska
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2667

z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem...

Proces produkcyjny - omówienie - Transport

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ewa Ciszyńska
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2086

z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem...

Rozliczenie kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

produktów gotowych -koszty do rozliczenia w czasie. Konto to może wykazywać saldo debetowe, wyrażające...

Zmiana stanu produktów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5551

Zmiana stanu produktów - oznacza różnicę między wartością produktów gotowych, produkcji w toku...