Produkty gotowe

Produkty gotowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1449

PRODUKTY GOTOWE Ewidencja produktów gotowych może być prowadzona przez daną jednostkę...

Zadanie domowe z rachunku wyników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

kształtowania się wyniku finansowego: Koszty rodzajowe 4 000 Stan początkowy produktów gotowych 0 Stan końcowy...

Rachunkowość - operacje wynikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2037

. Produkcja w toku nie występuje. Produkty gotowe ewidencjonuje się według planowanego kosztu wytworzenia...

Wycena produktów pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Wycena produktów pracy Produkty gotowe oraz produkcję nie zakończoną wycenia się na poziomie...

Proces produkcyjny - omówienie

 • Ewa Ciszyńska
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2569

z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem...

Proces produkcyjny - omówienie - Transport

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ewa Ciszyńska
 • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2002

z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem...

Rozliczenie kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

produktów gotowych -koszty do rozliczenia w czasie. Konto to może wykazywać saldo debetowe, wyrażające...

Zmiana stanu produktów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emerling rachunek wyników
Pobrań: 210
Wyświetleń: 5523

Zmiana stanu produktów - oznacza różnicę między wartością produktów gotowych, produkcji w toku...