Proces produkcyjny - omówienie - Transport

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces produkcyjny - omówienie - Transport  - strona 1 Proces produkcyjny - omówienie - Transport  - strona 2 Proces produkcyjny - omówienie - Transport  - strona 3

Fragment notatki:

Proces produkcyjny (proces produkcji, produkcja) – całokształt działań związanych z
przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla
zewnętrznego odbiorcy). Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego jest wartość
dodana.
W skład procesu produkcyjnego wchodzą:
- proces badań i rozwoju,
- proces wytwórczy (podstawowy, pomocniczy oraz obsługowy)
- proces dystrybucji i obsługi klienta.
Proces produkcyjny – uporządkowany zespół działań (operacji, czynności),

którego celem jest wykonanie określonych wyrobów

w wyniku którego konsument (użytkownik) otrzymuje produkty (wyroby lub usługi).
Elementy procesu produkcyjnego:
Proces produkcyjny podstawowy – proces, który uzasadnia istnienie organizacji, dla niego
organizacja została powołana. Przynosi on równocześnie główny ekwiwalent przychodów tej
organizacji.
Proces produkcyjny pomocniczy – nie są podstawowe, ale są niezbędne, by proces
produkcyjny podstawowy przebiegał prawidłowo, bez zakłóceń. W skład procesu
produkcyjnego pomocniczego wchodzą:

kontrola jakości

magazynowanie

transport wewnętrzny
Procesy produkcyjne usług – ich wyniki działań są niezbędne do procesu produkcji
podstawowej.
Procesy uboczne – związane pod względem techniczno-ekonomicznym z procesem
podstawowym, stanowią efekt działalności dodatkowej organizacji
Transport produktów poza przedsiębiorstwem i ich dystrybucja nie należą do procesu
produkcji.
Przekształcenia w procesie produkcyjnym:
surowiec – materiał – produkcja w toku – półfabrykat – produkt gotowy
W warunkach gospodarki zorientowanej na rynek proces produkcji staje się odpowiedzialny
za:

Marketing

Prognozowanie i planowanie

Zaopatrzenie

Sterowanie procesami przekształcania surowców w produkt gotowy

Dystrybucję

Serwis
Rozróżnia się proces produkcyjny (production) i proces wytwórczy (manufacturing).
Cechy procesu produkcyjnego:

Celowość

Dynamika

Ekonomiczność
Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ ludzi,
materiałów, informacji i czynników energetycznych.
Elementy składowe procesu produkcyjnego

Fazy technologiczne:
 Faza przygotowawcza
 Faza wytwórcza
 Faza końcowa

Operacje:
 Operacja produkcyjna
 Operacja technologiczna
 Operacja kontroli
 Operacja transportu
 Operacja magazynowania i składowania
Cykl produkcyjny
Jest to okres przebiegu procesu produkcyjnego, czyli czas od rozpoczęcia tego procesu do
jego zakończenia i przekazania gotowego wyrobu do dyspozycji odbiorcy.
Składniki cyklu:
1. Czas trwania operacji cyklu produkcyjnego (Cp)
2. Czas przerw w realizacji operacji procesu produkcyjnego (Cr)
3. Długość cyklu produkcyjnego (Cp+Cr)
Typy organizacji produkcji
Typ organizacji produkcji – system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych
obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji wyrobów, określany przez
stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk.
Wyróżnia się stanowiska robocze o:

masowym typie organizacji produkcji – ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz