Organizacja systemów produkcji

note /search

Elastyczność - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1708

Elastyczność Wśród najważniejszych cech SP możemy wyróżnić elastyczność. Polega ona na zdolności dostosowywania do zmieniających się warunków i zadań produkcyjnych. Elastyczność wytwarzania jest czynnikiem, z którego wynikają najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjno – organizacyjne. Do typowy...

Elastyczny System Produkcyjny - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

Elastyczny System Produkcyjny Elastyczny system produkcji to system, w którym zastosowano tzw. środki elastycznej automatyzacji produkcji czyli urządzenia produkcyjne sterowane komputerowo, charakteryzujące się dużą wielostronnością i łatwością przezbrajania. Elastyczność systemu produkcyjnego ...

Formy przebiegu partii wyrobów w procesie produkcyjnym - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1554

Formy przebiegu partii wyrobów w procesie produkcyjnym szeregowy przebieg partii detali – polega na tym, że następna operacja technologiczna 1) rozpoczyna się po zakończeniu operacji poprzedniej dla wszystkich n sztuk w partii obróbczej m Otszer  n t i i 1 n – liczba detali w partii produ...

Organizacja procesu produkcyjnego - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3591

Temat: Organizacja procesu produkcyjnego System produkcyjny jest celowo zaprojektowanym i zorganizowanym układem materialnym, energetycznym i informacyjnym eksploatowanym przez człowieka i służy produkowaniu określonych produktów. System produkcyjny można nazwać przedsiębiorstwem, który d...

Outsourcing - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Wdrażając projekt outsourcingu przedsiębiorstwo może realizować różnorodne cele. Ważne jest jednak to, aby cele te były zbieżne z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Podstawowe cele strategiczne są związane z koncentracją wysiłków na dzi...

Proces produkcyjny - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4858

Proces produkcyjny (proces produkcji, produkcja) – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego jest wa...

Struktura organizacyjna firmy - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiąganie celów całości. Inaczej mówiąc jest to układ stanowisk i składają...

Typy struktur organizacyjnych - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1197

RODZAJE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Struktury organizacyjne ze względu na rozpietość kierowania dzielą się na płaskie, wówczas rozpiętość kierowania jest duża i smukłe, wówczas rozpietość kierowania jest mała. W zależności od przyjętego typu, można wyróżnić struktury mechanistyczne, charakteryzując...

Elastyczny system produkcji - omówienie

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1470

1. Typ organizacji produkcji Jest to system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji wyrobów, określany przez stopień specjalizacji poszczególnych stanowisk. 2. Forma organizacji produkcji Jest to sposób powiązania poszczególnych s...

Fazy cyklu życia produktu.

  • Organizacja systemów produkcji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

Fazy cyklu życia produktu. Klasyczny cykl życia produktu obejmuje następujące fazy: 1. Wprowadzenie na rynek - występuje niewielka sprzedaż i prawie zerowy zysk. Produkt nie jest jeszcze dobrze znany na rynku, dlatego sprzedaż rośnie powoli. Jego cena jest wysoka lecz brak konkurencji umożliwia...